Tôi có thể làm gì nếu ứng dụng Deco hiển thị “Hãy bắt đầu” trong khi Deco đang hoạt động tốt?

Xử lý sự cố
Updated 04-19-2022 04:41:25 AM 26489
This Article Applies to: 

Đôi khi bạn có thể thấy rằng mạng Deco đang hoạt động tốt nhưng khi bạn đăng nhập vào ứng dụng Deco, nó sẽ hiển thị trang “Hãy bắt đầu” sau đây. Trong trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bước sau để khắc phục sự cố.

 

  1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Deco bằng địa chỉ email ban đầu (còn được gọi là tài khoản chủ sở hữu) cài đặt trên mạng Deco. Nếu bạn không chắc chắn, hãy thử đăng nhập bằng một địa chỉ email khác nếu bạn có.
  2. Nếu bạn gặp sự cố khi điện thoại kết nối với các mạng Wi-Fi khác hoặc sử dụng dữ liệu di động, vui lòng đăng xuất khỏi ứng dụng Deco trên điện thoại, sau đó chuyển điện thoại để kết nối với mạng Wi-Fi của Deco. Đồng thời, vô hiệu hóa dữ liệu di động và đóng bất kỳ ứng dụng VPN nào trên điện thoại nếu bạn có.

Sau đó, khởi chạy ứng dụng Deco và đăng nhập lại.

2.1 Nếu bạn có thể đăng nhập và thấy mạng Deco

Đi tới Thêm -> Cập nhật Deco. Và đảm bảo hệ thống Deco đang sử dụng firmware mới nhất. Nếu sự cố “Hãy bắt đầu” vẫn tiếp diễn với firmware mới nhất trong khi điện thoại kết nối với các mạng khác, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ TP-Link.

2.2 Nếu bạn không thể đăng nhập vào ứng dụng Deco

Trong trường hợp này, bạn có thể đã mất tài khoản / mật mã TP-Link ban đầu được sử dụng để cấu hình hệ thống Deco. Và bạn cần phải cài đặt lại (reset) toàn bộ hệ thống Deco và cài đặt lại chúng bằng tài khoản TP-Link hiện tại của mình.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.