Tôi có thể làm gì nếu ứng dụng Deco không hoạt động bình thường

Nếu có điều gì sai
Updated 12-11-2021 16:45:11 PM 129879
This Article Applies to: 

Nếu có điều gì đó không ổn với ứng dụng Deco, vui lòng thử thực hiện cách khắc phục sự cố bên dưới dựa trên sự cố bạn gặp phải.

Q: Không thể cài đặt ứng dụng Deco thành công

Ứng dụng Deco yêu cầu phiên bản Android 4.4 trở lên, phiên bản hệ điều hành iOS 9.0 trở lên trên thiết bị di động của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố cài đặt nào, vui lòng kiểm tra và cập nhật phiên bản hệ điều hành trên thiết bị di động của bạn.

 

Q: Ứng dụng Deco bị lỗi

1. Gỡ cài đặt ứng dụng Deco, sau đó cài đặt lại ứng dụng Deco mới nhất trên điện thoại của bạn.

2. Cài đặt ứng dụng Deco trên một điện thoại khác để dùng thử.

 

Q: Không đăng nhập được vào ứng dụng Deco

1. Đảm bảo bạn đã nhập đúng địa chỉ e-mail và mật mã khi đăng nhập

2. Mở trình duyệt và tìm kiếm nội dung nào đó trên điện thoại, đảm bảo điện thoại có truy cập internet.

3. Kết nối điện thoại với một mạng Wi-Fi khác để thử.

4. Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng Deco, sau đó mở ứng dụng và đăng nhập.

Ứng dụng sẽ yêu cầu quyền WLAN/Di động trong quá trình này, vui lòng đánh dấu cho phép.

5. Sử dụng điện thoại khác để tải xuống và cài đặt ứng dụng Deco, sau đó thử đăng nhập lại vào ứng dụng Deco.

 

Nếu các đề xuất trên không thể giải quyết được vấn đề của bạn, bạn nên liên hệ với Bộ phận hỗ trợ TP-Link.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.