Hủy và hoàn tiền cho Tapo Care

Tapo Care
Updated 01-23-2024 09:45:08 AM 70280
This Article Applies to: 

Vui lòng xem lại các câu hỏi thường gặp sau đây để biết việc hủy và hoàn tiền của Tapo Care

Câu hỏi 1: Làm cách nào để hủy gói đăng ký Tapo Care?

Chúng tôi rất tiếc khi thấy bạn rời đi! Nếu bạn quyết định muốn hủy gói đăng ký Tapo Care của mình, bạn có thể hủy gói Tapo Care bằng cách tắt tính năng tự động gia hạn cho Tapo Care.

Vì gói đăng ký của bạn được trả trước nên bạn không thể hủy hoặc hoàn lại tiền cho giai đoạn hiện tại.

Bạn sẽ tiếp tục có Tapo Care và các tính năng trong gói đăng ký của mình cho đến khi gói này hết hạn vào cuối thời hạn thanh toán của bạn.

 

Câu hỏi 2: Tôi sẽ nhận được tín dụng hoặc tiền hoàn lại cho việc hủy bỏ?

Không, vì gói đăng ký của bạn là trả trước, việc hủy đăng ký trả phí không có hiệu lực hoàn lại tiền và chỉ ảnh hưởng đến các khoản phí trong tương lai.

Bạn sẽ giữ dịch vụ của mình cho đến khi thời hạn thanh toán kết thúc và gói đăng ký của bạn hết hạn.

 

Câu hỏi 3: Làm cách nào để tắt tính năng tự động gia hạn cho Tapo Care?

 • Đối với Apple Pay:
   iOS 11-13: Vào Settings > [Your Name] > iTunes & App Store > Apple ID > View Apple ID > Subscriptions.
  iOS 14 và cao hơn: Vào Settings > [Your Name] > Subscriptions.
  Đường dẫn có thể thay đổi theo phiên bản hệ thống. Vui lòng tham khảo mô tả trên
  Trang Web chính thức của Apple.
 • Đối với Google Pay: Vào Google Play > Profile Icon > Payments & subscriptions > Subscriptions.
  Đường dẫn có thể thay đổi theo phiên bản hệ thống. Vui lòng tham khảo mô tả trên Trang web chính thức của Google Play.
 • Đối với PayPal hoặc Tín dụng Card: Vào tapo.tplinkcloud.com/tapo_web, đăng nhập bằng ID TP-Link của bạn và hủy đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, bạn có thể bị công ty phát hành thẻ tín dụng tính phí ngoại hối khi đơn vị tiền tệ tính phí khác với đơn vị tiền tệ thẻ tín dụng của bạn. TP-Link không chịu trách nhiệm về các khoản phí bổ sung này.

 

Câu hỏi 4: Tôi có thể thay đổi ID TP-Link sử dụng dịch vụ Tapo Care không?

Không, gói Tapo Care được liên kết với tài khoản TP-Link của bạn, không được phép thay đổi ID TP-Link sử dụng dịch vụ Tapo Care.

 

Câu hỏi 5: Tôi có thể hủy dùng thử Tapo Care Miễn phí không?

Có, người dùng có thể hủy dùng thử bất kỳ lúc nào trong thời gian dùng thử. Sau khi hủy, quá trình dùng thử mô hình không thể được tiếp tục.

Người dùng cũng có thể đăng ký trong thời gian dùng thử và đăng ký sẽ có hiệu lực ngay lập tức, những ngày dùng thử còn lại sẽ được dành cho người dùng.

Trên ứng dụng Tapo, vui lòng chuyển đến cài đặt Camera và tắt "Bản dùng thử miễn phí Tapo Care".

 

Để biết thêm chi tiết về Thỏa thuận Dịch vụ Tapo Care, vui lòng truy cập: https://www.tapo.com/app/tapocare/service-agreement/

 

Vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật TP-Link theo thông tin sau nếu bạn cần trợ giúp thêm:

 1. ID TP-Link của bạn
 2. Bằng chứng mua hàng hoặc hình ảnh của hồ sơ mua hàng. (Nó phải bao gồm thông tin có thể được truy tìm từ chi tiết giao dịch như ID giao dịch hoặc ID thanh toán).

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.