Những Câu Hỏi Chung Về Tapo Care

Tapo Care
Updated 09-23-2021 02:45:32 AM 32016
This Article Applies to: 

Để biết thông tin chi tiết về dịch vụ Tapo Care, vui lòng tham khảo Dịch Vụ Tapo Care.

 

Q1. Tôi nên làm gì nếu Tapo Care không được kích hoạt sau khi thanh toán?

Đăng xuất và đăng nhập lại ứng dụng hoặc khởi động lại ứng dụng, sau đó kiểm tra xem trả phí dịch vụ Tapo Care có hiệu lực hay chưa. Nếu Tapo Care vẫn chưa có hiệu lực sau 24 giờ, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của TP-Link.

 

Q2. Làm cách nào để tắt tính năng tự động gia hạn cho Tapo Care? 

  •   Đối với Apple Pay: Tắt trong thanh toán iCloud. Đường dẫn là: Cài đặt > iTunes Store và App Store > ID Apple > Xem ID Apple > Cài đặt tài khoản > Đăng ký.
  •   Đối với Google Pay: Tắt tính năng thanh toán của Google Play. Đường dẫn là: Play Store > Thanh bên > Đăng ký.
  •  Đối với PayPal hoặc Thẻ Tín Dụng: Truy cập tapo.tplinkcloud.com/tapo_web, đăng nhập bằng ID TP-Link của bạn và hủy đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Thẻ tín dụng làm phương thức thanh toán, bạn có thể bị công ty phát hành thẻ tín dụng tính phí chuyển đổi ngoại tệ khi đơn vị tiền tệ tính phí khác với đơn vị tiền tệ thẻ tín dụng của bạn. TP-Link không chịu trách nhiệm về các khoản phí bổ sung này.

 

Q3. Làm cách nào để xác nhận rằng Tapo Care của tôi đã được kích hoạt thành công?

Sau khi thanh toán dịch vụ, hãy khởi chạy ứng dụng TP-Link Tapo, truy cập trang Live View và bạn có thể thấy phần Cloud Video đã có sẵn. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang Cài đặt Camera để bật các tính năng cao cấp của Tapo Care, chẳng hạn như Thông báo phong phú.

 

Q4. Tôi có được hoàn lại tiền sau khi mua Tapo Care không?

Nếu Tapo Care tự bị hủy hoặc chấm dứt trong thời gian hiệu lực, phí đăng ký sẽ không được hoàn lại trong thời gian đó. Nếu bạn là thành viên đăng ký liên tục, bạn có thể hủy đăng ký Tapo Care và sẽ không bị tính phí sau khi chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn kết thúc.

 

Q5. Làm cách nào để kiểm tra thời hạn hiệu lực của Tapo Care?

Tapo Care của bạn sẽ tự động gia hạn vào cuối chu kỳ thanh toán trừ khi bạn chọn hủy đăng ký. Sau khi hủy Tapo Care, vui lòng kiểm tra thời hạn hiệu lực hiện tại của bạn trong Me > Tapo Care của ứng dụng Tapo.

 

Q6. ID Apple/ID Google có thể đăng ký nhiều gói Tapo Care cho một thiết bị không?

Một ID Apple / ID Google chỉ có thể đăng ký một gói Tapo Care. Nếu bạn cần đăng ký các gói Premium khác, vui lòng truy cập tapo.tplinkcloud.com/tapo_web.

 

Q7. Tôi có thể chuyển giấy phép đăng ký sang thiết bị Tapo khác như thế nào?

Mở ứng dụng Tapo TP-Link, vào Me > Tapo Care, và nhấp chọn Camera trên thẻ đăng ký để chuyển sang thiết bị khác .

 

Để biết thêm chi tiết về tính năng và cấu hình. Vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.