Cách thêm camera mới vào gói Tapo Care của tôi

Hướng dẫn cấu hình
Updated 04-05-2022 10:32:00 AM 4313
This Article Applies to: 

Tapo Care cung cấp các gói cho phép nhiều camera tận hưởng khả năng lưu trữ dựa trên cloud và các tính năng liên quan.

Bạn có thể đăng ký các gói nâng cao và thêm nhiều camera hơn vào ứng dụng.

Gói cơ bản hỗ trợ tối đa 3 camera

Gói cao cấp hỗ trợ tối đa 10 camera

Để biết các model được hỗ trợ, vui lòng nhấp: https://www.tp-link.com/tapocare/

 

Nếu bạn cần thêm nhiều camera hơn vào gói hoặc thay đổi các camera đã áp dụng, vui lòng tham khảo các bước bên dưới:

  1. Mở ứng dụng Tapo TP-Link, đi tới Me > Tapo Care và nhấn vào Select Camera trên thẻ đăng ký gói.

 

 

  1. Trên trang Tapo Care, tất cả các camera của bạn hỗ trợ Tapo Care sẽ hiển thị trong danh sách. Bạn có thể chọn các camera mà bạn muốn áp dụng cho gói.

  1. Nhấp vào Next, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.

         

  1. Bạn có thể truy cập trang Tapo Care để xác nhận lại số lượng camera được áp dụng cho gói Tapo Care.

     

 

  Bài viết liên quan:

   Các câu hỏi chung về Tapo Care 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.