Cài đặt Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh trên Archer C7/Archer A7 như thế nào?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-19-2021 05:21:03 AM 9469
This Article Applies to: 

Quyền kiểm soát của phụ huynh cho phép bạn cài đặt các giới hạn duy nhất về truy cập internet cho từng thành viên trong gia đình bạn. Bạn có thể chặn nội dung không phù hợp, đặt giới hạn hàng ngày cho tổng thời gian trực tuyến và hạn chế truy cập internet vào những thời điểm nhất định trong ngày.

 

Để cài đặt Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh, vui lòng làm theo các bước bên dưới:

 1. Vào http://tplinkwifi.net, và đăng nhập vào ID TP-Link hoặc mật mã bạn đặt cho router.
 2. Vào Cơ bản (Basic) > Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh (Parental Controls) hoặc Nâng cao (Advanced) > Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh (Parental Controls).
 3. Bật Quyền Kiểm Soát của Phụ Huynh, và nhấp Thêm (Add ) để tạo hồ sơ.
 4. Đặt thông tin cơ bản cho hồ sơ.

 1. Tên hồ sơ giúp dễ dàng nhận diện.
 2. Nhấp Thêm Thiết Bị và chọn thiết bị để điều khiển.
 3. Nhấp Tiếp Theo.
 1. Lọc nội dung internet theo nhu cầu của bạn.
 • Nếu bạn muốn chặn các trang web cụ thể, hãy chọn Danh sách đen và nhập từ khóa hoặc URL của các trang web sẽ bị chặn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

 • Nếu bạn chỉ muốn cho phép các trang web cụ thể, hãy chọn Danh sách trắng và nhập từ khóa hoặc URL của các trang web được phép, sau đó nhấp vào Tiếp theo.

Lưu ý: Nếu không có từ khóa hoặc URL nào được đặt, các thiết bị trong hồ sơ sẽ không thể truy cập bất kỳ trang web nào!

 1. Đặt giới hạn thời gian truy cập internet theo nhu cầu của bạn.

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa thời gian và đặt thời gian cho phép internet bạn muốn.
 2. Bật Thứ Hai-Thứ Sáu và Thứ Bảy-Chủ Nhật và đặt giới hạn thời gian hàng ngày để truy cập Internet.
 1. Nhấp Lưu.

Sau khi cài đặt Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh, bạn có thể tìm thấy hồ sơ và nhấp  để xem báo cáo sử dụng internet.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.