Tôi phải làm gì nếu máy khách của bạn không thể lấy được địa chỉ IP sau khi kết nối với Wi-Fi của EAP?

Xử lý sự cố
Updated 06-20-2021 14:16:46 PM 35324

Để khởi chạy EAP, bạn có thể kết nối máy khách của mình với Wi-Fi, nhưng nhận thấy rằng bạn vẫn không thể truy cập trang cài đặt của EAP. Điều này chủ yếu là do máy khách không lấy được địa chỉ IP. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình khắc phục sự cố.

 

Bước 1. Kết nối máy khách của bạn với Wi-Fi của EAP

Khuyến nghị bạn nên kết nối máy khách của mình với Wi-Fi của EAP khi định cấu hình EAP để bạn có thể đăng nhập vào trang cài đặt của EAP với tên miền “http://tplinkeap.net”.

Vui lòng tham khảo nhãn sản phẩm ở cuối EAP, bạn sẽ tìm thấy SSID mặc định có tên “TP-Link_2.4GHz_XXXXXX” và “TP-Link_5GHz_XXXXXX” cho băng tần 2.4 GHz và 5 GHz.

 

Bước 2. Kiểm tra kết nối của thiết bị.

Thông thường, các thiết bị mạng có thể được kết nối như hình dưới đây: router chuyển tiếp lưu lượng từ mạng tới Internet và hoạt động như máy chủ DHCP để gán địa chỉ IP cho tất cả các thiết bị và máy khách trong mạng; các EAP cung cấp tín hiệu Wi-Fi và được cấp nguồn bằng Switch PoE.

Mạng đơn giản hơn hoặc phức tạp hơn cũng phải tương tự, máy chủ DHCP chỉ định địa chỉ IP, chỉ với nhiều thiết bị hơn hoặc ít hơn, cài đặt VLAN và một số tính năng nâng cao khác, v.v.

Trước khi khởi tạo EAP, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối chính xác tất cả các thiết bị và được cấp nguồn mạng của bạn.

Lưu ý rằng EAP không thể hoạt động như máy chủ DHCP, nếu bạn đang sử dụng máy chủ DHCP tích hợp của router hoặc máy chủ bên ngoài cung cấp dịch vụ DHCP, hãy đảm bảo rằng nó được kết nối đúng cách với mạng trước khi cấu hình.

 

Bước 2. Đảm bảo rằng máy chủ DHCP đã được bật.

Máy chủ DHCP phải hoạt động bình thường để máy khách của bạn có thể lấy được địa chỉ IP. Nếu bạn đang sử dụng IP tĩnh cho máy khách của mình, vui lòng bỏ qua bước này, nhưng hãy đảm bảo rằng địa chỉ IP được cài đặt chính xác.

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ DHCP tích hợp router, hãy đảm bảo rằng dịch vụ DHCP đã được bật.

  • Đối với router SMB TP-Link, vui lòng đăng nhập vào trang, truy cập Mạng - LAN - Máy chủ DHCP và xác nhận rằng Trạng thái đã được kiểm tra.

  • Đối với router SOHO TP-Link, vui lòng đăng nhập vào trang, đi tới Nâng cao - Mạng - Máy chủ DHCP và xác nhận rằng “Máy chủ DHCP” đã được bật.

 

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều VLAN hoặc Giao diện, hãy đảm bảo rằng dịch vụ DHCP có sẵn cho VLAN mà EAP được kết nối.

 

Bước 3. Địa chỉ IP của máy khách của bạn đã được định cấu hình chính xác.

Để có hướng dẫn chi tiết về cài đặt TCP / IP, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp: Làm thế nào để định cấu hình Thuộc tính TCP / IP có dây của máy tính của tôi (Windows XP, Vista, 7,8,10, Mac)?

Để làm cho ứng dụng khách Windows của bạn tự động nhận được địa chỉ IP, hãy đi tới Control Panel -> Network and Internet -> Network and Sharing Center -> Change adapter settings, nhấp chuột phải vào bộ chuyển đổi Ethernet của bạn đi đếnproperties -> Internet Protocol Version, chọn “Lấy địa chỉ IP tự động ”(“Obtain an IP address automatically”) và“ Tự động nhận địa chỉ máy chủ DNS” (“Obtain DNS server address automatically”).

Nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ IP tĩnh cho máy khách của mình, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp ở trên, không được trình bày ở đây.

 

 

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.