Hướng Dẫn Quản Lý Mạng EAP Omada

Là một bước đệm giúp bạn bắt đầu với EAP Omada, hãy đọc hướng dẫn và xác định phương pháp quản lý tối ưu trong tình huống của bạn, sau đó làm theo các bước được cung cấp để thiết lập mạng của từng phương pháp.

Bạn thích chế độ quản lý nào hơn?

 • Chế Độ Độc Lập

  arrow icon
  • Không có thiết bị bổ sung
  • Dành Cho 1-3 EAP
  • Quản Lý Riêng Biệt
  • Tính Năng Cơ Bản
  • Chỉ Quản Lý Nội Bộ
 • Chế Độ Controller

  arrow icon
  • Yêu cầu Omada Controller
  • Dành cho hơn 3 EAP
  • Quản lý trung tâm của nhiều thiết bị
  • Tính năng nâng cao và giám sát
  • Quản lý nội bộ và từ xa

From United States?

Get products, events and services for your region.