Tại sao tôi nhận được cảnh báo kết nối thiết bị mới khi một thiết bị đã biết tham gia mạng?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 08-18-2022 09:32:28 AM 50598
This Article Applies to: 

Địa chỉ MAC là một địa chỉ mạng duy nhất để thiết bị nhận dạng chính nó với mạng. Khi một thiết bị có địa chỉ MAC không xác định tham gia vào mạng, mạng sẽ xác định đó là thiết bị mới và sau đó bạn sẽ nhận được cảnh báo kết nối thiết bị mới.

Để bảo vệ hơn nữa quyền riêng tư của người dùng, iOS 14, Android 10 và các phiên bản mới hơn đã phát hành một tính năng mới gọi là Địa chỉ riêng. Các thiết bị của các phiên bản này có thể sử dụng một địa chỉ MAC khác với mỗi mạng WiFi và địa chỉ MAC tĩnh, duy nhất này là địa chỉ WiFi riêng của thiết bị chỉ dành cho mạng đó.

Địa chỉ riêng được bật theo mặc định, mỗi khi thiết bị tham gia các mạng khác nhau (bao gồm các băng tần khác nhau), nó sẽ được xác định là thiết bị mới và bạn cũng sẽ nhận được cảnh báo kết nối thiết bị mới.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được cảnh báo kết nối thiết bị mới trong các trường hợp sau:

  • Bạn thay đổi tên mạng hoặc mã hóa
  • Bạn xóa tất cả nội dung và cài đặt trên thiết bị
  • Bạn đặt lại cài đặt mạng trên thiết bị

Sẽ an toàn hơn khi thiết bị kết nối với Wi-Fi công cộng bằng Địa chỉ riêng. Tuy nhiên, trong mạng gia đình, một số tính năng như Quyền kiểm soát của phụ huynh, QoS và Thiết bị bị chặn được triển khai dựa trên địa chỉ MAC, vì vậy nếu thiết bị đang sử dụng địa chỉ riêng tư, đừng quên thêm thiết bị đó vào danh sách được kiểm soát.

Hoặc bạn cũng có thể tắt tính năng Địa chỉ riêng trên máy khách của mình theo hướng dẫn:

iOS14: Cài đặt -> WLAN -> chạm vào biểu tượng thông tin màu xanh ở bên trái tên wifi deco-> tắt tính năng Địa chỉ riêng.

(Hình ảnh tham khảo https://support.apple.com/en-us/HT211227 _

Android: Ứng dụng Cài đặt -> Mạng và Internet -> WiFi -> Kết nối với wifi deco -> Nhấn vào biểu tượng bánh răng bên cạnh kết nối wifi hiện tại -> Nâng cao -> Quyền riêng tư -> "Sử dụng MAC của thiết bị"

Window 10: Cài đặt -> Mạng và Internet -> tab "WiFi" -> "Tùy chọn nâng cao". -> "Tắt" trong "Địa chỉ Phần cứng Ngẫu nhiên". -> Khởi động lại máy tính của bạn.

(Hình ảnh tham khảo https://it.nmu.edu/docs/disable-random-hardware-address-windows-10 )

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.