Cách định cấu hình tính năng Cảnh Báo Kết Nối trên ứng dụng Deco

Hướng dẫn cấu hình
Updated 08-09-2022 05:00:03 AM 68199
This Article Applies to: 

Nếu bạn muốn biết trạng thái kết nối của máy khách được kết nối với mạng Deco, bạn có thể định cấu hình tính năng Cảnh báo kết nối trên ứng dụng Deco. Có hai loại cảnh báo được bao gồm trong tính năng Cảnh báo Kết nối, một loại có tên là Cảnh báo thiết bị mới và một loại có tên là Cảnh báo thiết bị đã biết. Bây giờ chúng ta hãy giới thiệu chi tiết về hai tính năng.

LƯU Ý: Tính năng Cảnh báo kết nối không khả dụng khi Deco hoạt động ở chế độ AP.

Phần 1: Cảnh báo thiết bị mới

Tính năng Cảnh báo thiết bị mới được bật theo mặc định và khi tính năng này được bật, bạn sẽ nhận được cảnh báo khi thiết bị mới kết nối với mạng Deco của bạn.

Trên ứng dụng Deco, bạn có thể chuyển đến trang Khác> Nâng cao> Cảnh báo kết nối, chạm vào Cảnh báo thiết bị mới để thay đổi cài đặt của tính năng này.

Trên trang cài đặt Cảnh báo thiết bị mới, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này và chọn nhận cảnh báo qua thông báo đẩy trên điện thoại hoặc nhận cảnh báo qua e-mail.

Đôi khi bạn có thể nhận được một số thông báo Đã phát hiện thiết bị mới khi cùng một thiết bị kết nối với mạng Deco. Trong trường hợp này, vui lòng tham khảo liên kết để biết thông tin chi tiết.

 

Phần 2: Cảnh báo thiết bị đã biết

Khi bật tính năng này, bạn có thể nhận được thông báo khi thiết bị đã biết chuyển sang chế độ trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Trên trang cảnh báo thiết bị đã biết, vui lòng nhấp vào nút “+” để thêm mục nhập.

Thông qua việc cài đặt tính năng Cảnh báo thiết bị đã biết, khi một thiết bị đã biết trực tuyến hoặc ngoại tuyến, bạn sẽ nhận được cảnh báo qua thông báo hoặc e-mail.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.