Cách định cấu hình Deco TP-Link của bạn với dịch vụ cáp quang của CenturyLink

Hướng dẫn cấu hình
Updated 11-25-2022 08:10:13 AM 44271
This Article Applies to: 

Khi bạn đăng ký dịch vụ internet cáp quang (FTTH) của CenturyLink, họ sẽ lắp đặt một thiết bị đầu cuối mạng quang (ONT) ở đâu đó trong nhà bạn để chuyển đổi cáp quang thành cáp ethernet. Thông thường, CenturyLink cũng sẽ cài đặt modem riêng của họ trong nhà bạn để cung cấp mạng Wi-Fi và khiến bạn phải trả khoảng $10/tháng cho thiết bị.

Bạn có thể có hai cấu trúc liên kết sau khi định cấu hình router TP-Link của mình với dịch vụ cáp quang của CenturyLink. Ở đây chúng tôi lấy router Deco TP-Link làm ví dụ để xem cách thực hiện cấu hình.

Cấu trúc liên kết 1: ONT (cáp Ethernet) --- Modem CenturyLink --- Router TP-Link

 

Trường hợp 1. PC có thể truy cập mạng khi kết nối trực tiếp với Modem CenturyLink.

Bước 1. Kết nối cổng LAN của modem với cổng của Deco chính thông qua cáp Ethernet.

Bước 2. Thực hiện cấu hình từng bước. Khi đến bước chọn Loại kết nối, chúng ta cần chọn IP động.

 

Trường hợp 2. Không có quyền truy cập mạng khi kết nối trực tiếp PC với Modem CenturyLink.

Nếu không có quyền truy cập mạng khi kết nối trực tiếp PC với Modem CenturyLink, bạn có thể đã định cấu hình modem ở chế độ Cầu nối Transparent và trong trường hợp này, vui lòng tham khảo các bước sau để định cấu hình.

Bước 1. Kết nối cổng LAN của modem với cổng của deco chính thông qua cáp Ethernet.

Bước 2. Tham khảo Bước 3 trong Cấu trúc liên kết 2 để định cấu hình router.

 

Cấu trúc liên kết 2: ONT (cáp Ethernet) --- Router TP-Link

Nếu bạn muốn sử dụng phần cứng của riêng mình bỏ qua modem của CenturyLink, vui lòng làm theo các bước bên dưới.

Bước 1. Gọi cho CenturyLink để biết thông tin đăng nhập PPPoE của bạn.

Bước 2. Tháo modem CenturyLink và cắm cáp Ethernet từ ONT vào cổng WAN của router TP-Link.

Bước 3. Thực hiện cấu hình từng bước. Khi đến bước chọn Loại kết nối, hãy chọn PPPoE. Nhập thông tin đăng nhập PPPoE của bạn (tên người dùng và mật mã).

Bấm vào IPTV/VLAN và kích hoạt nó, sau đó chọn Tùy chỉnh trên Chế độ, đặt ID VLAN thành 201, đặt Ưu tiên Vlan Internet thành giá trị từ ISP của bạn và nếu ISP của bạn không cung cấp Ưu tiên Vlan Internet, vui lòng nhập 0.

Sau đó, nhấp vào Xong để lưu cài đặt và chạm vào TIẾP THEO để hoàn tất quá trình cài đặt.

Lưu ý: Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với CenturyLink để biết thêm chi tiết.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.