Làm cách nào để thêm một mạng Deco mới thông qua ứng dụng Deco?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-04-2022 09:52:18 AM 199681
This Article Applies to: 

Lưu ý: Bạn không nên thêm nhiều hơn 10 thiết bị Deco trong một mạng Deco.

Có hai phương pháp để thêm một mạng Deco mới.

Phương Pháp 1:

Nhấn vào tên mạng trên đầu trang bảng điều khiển, sau đó nhấp vào “Tạo mạng mới (Create New Network)” để thêm mạng Deco mới.

 

Phương pháp 2:

1. Khởi chạy ứng dụng Deco và nhấn vào “≡” ở góc trên bên trái, sau đó nhấn vào mũi tên.

 

2. Vuốt sang trái và nhấn vào “TẠO MẠNG MỚI (CREAT NEW NETWORK)”.

 

Sau đó, bạn có thể làm theo hướng dẫn trên ứng dụng Deco để hoàn tất cấu hình.

Hoặc tham khảo Deco Setup Walkthrough.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.