Làm thế nào để định cấu hình Dành Riêng Địa chỉ với Deco?

Khi bạn cài đặt
Updated 10-09-2021 13:08:23 PM 262806
This Article Applies to: 

Dành riêng địa chỉ được sử dụng để dành địa chỉ IP cố định cho một thiết bị khách cụ thể để thiết bị luôn nhận được cùng một địa chỉ IP khi kết nối với Deco, giúp dễ dàng nhận ra và quản lý các thiết bị khách hơn.

Bài viết này lấy Deco P7 làm ví dụ.

Bước 1. Khởi chạy ứng dụng Deco, nhấn vào “Thêm (More)” ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấp vào “Nâng cao (Advanced)”.

Bước 2. Nhấp vào “Dành Riêng Địa Chỉ (Address Reservation)”.

Bước 3. Nhấp “Create” hoặc biểu tượng “Add” ở trên góc phải trên cùng.

Bước 4. Chọn một thiết bị, sau đó nhấp vào “Xong (Done)” để hoàn tất cấu hình.

Bước 5. Nhấn vào mục đã hoàn thành, sau đó bạn sẽ có thể thay đổi địa chỉ IP được gán cho thiết bị.

Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ IP, vui lòng nhấp vào nút “Lưu (Save)” ở góc trên bên phải để lưu cài đặt.

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.