Tại sao một thiết bị được hiển thị là một thiết bị không xác định trên ứng dụng Deco?

Xử lý sự cố
Updated 07-19-2022 09:37:13 AM 54290
This Article Applies to: 

Gần đây, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ khách hàng rằng một số thiết bị không xác định sẽ xuất hiện trong danh sách Thiết bị trong ứng dụng Deco và họ lo ngại về bảo mật mạng. Đừng lo lắng, nó có thể liên quan đến cài đặt Wi-Fi của thiết bị khách.

 

Nói chung, hệ thống Deco xác định các thiết bị được kết nối thông qua tên máy chủ hoặc địa chỉ MAC (địa chỉ vật lý duy nhất) của chúng. Tuy nhiên, vì mục đích riêng tư và bảo mật, các thiết bị chạy iOS 14, Android 10, Windows 10 và các phiên bản mới hơn, đã phát hành một tính năng mới được gọi là Địa chỉ riêng hoặc Địa chỉ ngẫu nhiên, sẽ sử dụng địa chỉ MAC ngẫu nhiên và không thể nhận dạng để kết nối với mạng Deco . Trong trường hợp này, hệ thống Deco không thể xác định chúng và sẽ hiển thị chúng dưới dạng thiết bị không xác định.

 

Ở đây chúng tôi có một số gợi ý giúp bạn để tránh vấn đề này.

 

1. Tắt tính năng Dành Riêng Địa Chỉ hoặc Địa Chỉ Ngẫu Nhiên trên các thiết bị khách.

1) Đối với thiết bị có phiên bản iOS 14 trở lên: Vui lòng tham khảo https://support.apple.com/en-us/HT211227 .

2) Đối với thiết bị có phiên bản Android 10 trở lên: Đi tới Settings -> Wi-Fi -> Connect to deco’s Wi-Fi -> Nhấn vào biểu tượng bánh răng bên cạnh kết nối Wi-Fi hiện tại -> Advanced -> Privacy -> Use device MAC.

3) Đối với các thiết bị chạy phiên bản Windows 10 trở lên: Vui lòng tham khảo liên kết bên dưới và tắt “Địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên”.

https://support.microsoft.com/en-us/windows/how-to-use-random-hardware-addresses-in-windows-ac58de34-35fc-31ff-c650-823fc48eb1bc#WindowsVersion=Windows_11

 

2. Đổi tên các thiết bị không xác định

Nếu không muốn tắt tính năng Dành riêng địa chỉ riêng hoặc Địa chỉ ngẫu nhiên, bạn có thể kết nối lại từng thiết bị của mình với mạng Deco và đổi tên chúng trong ứng dụng Deco. Tuy nhiên, vì tính năng Dành riêng địa chỉ riêng hoặc Địa chỉ ngẫu nhiên sẽ thay đổi địa chỉ Wi-Fi định kỳ, các thiết bị này sẽ hiển thị lại dưới dạng thiết bị không xác định sau khi địa chỉ Wi-Fi của chúng thay đổi.

 

3. Chặn các thiết bị thực sự không xác định

Nếu bạn xác nhận một thiết bị cụ thể không phải là một thiết bị đã biết trên mạng của mình, bạn có thể thêm thiết bị đó vào danh sách từ chối để bảo vệ an ninh mạng của mình.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.