Làm cách nào để chặn thiết bị hoặc xóa thiết bị khỏi Danh sách đen?

Khi bạn cài đặt
Updated 07-03-2021 04:55:57 AM 348717
This Article Applies to: 

Tính năng Danh sách đen của Deco cho phép bạn chặn một thiết bị truy cập vào mạng Deco của bạn..

Trong bài viết này chúng tôi lấy Deco M9 Plus làm ví dụ.

Cách chặn một thiết bị cụ thể trên Ứng dụng Deco?
1. Mở ứng dụng Deco, trên trang Thiết Bị Mạng (Network Devices), nhấp vào một trong các thiết bị, bạn sẽ vào trang chi tiết thiết bị. 

2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải, sau đó nhấn vào biểu tượng ba vòng tròn ở góc trên bên phải, sau đó nhấn vào Danh Sách Đen (Blacklist). Thiết bị này sẽ được thêm vào danh sách đen, có nghĩa là thiết bị không thể kết nối với mạng Deco nữa.

 

Làm cách nào để xóa thiết bị khỏi Danh sách đen?
Nếu bạn vô tình chặn một trong các thiết bị của mình, vui lòng khởi chạy Ứng dụng Deco, nhấn vào Thêm (More) ở góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấn vào Danh sách đen (Backlist).

Sau đó, tìm thiết bị bạn muốn xóa, chạm vào biểu tượng ba chấm (three dots) ở phía bên  phải của thiết bị bị chặn, sau đó chạm vào Xóa (Remove) để xóa thiết bị khỏi danh sách đen.


 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.