Cách cài đặt Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh HomeCare bằng Ứng dụng Tether TP-Link

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-12-2021 03:57:58 AM 99282
This Article Applies to: 

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn các bước để cài đặt quyền kiểm soát của phụ huynh thông qua các dịch vụ TP-Link HomeCare. Nhấp vào đây nếu bạn chưa cài đặt router của mình để sử dụng các tính năng của TP-Link HomeCare. 

*Lưu ý:  Vui lòng kết nối với mạng Wi-Fi của router bạn trước khi làm theo hướng dẫn này. 

Bước 1:  Mở ứng dụng Tether TP-Link. 

Lưu ý: Chỉnh sửa Cài Đặt Thời Gian để khớp với giờ địa phương trên điện thoại của bạn

Cách cài đặt Thời Gian Hệ Thống của Router Wi-Fi (logo mới)?

*Luu ý:  Yêu cầu Tether V 2.10 hoặc cao hơn để sử dụng tính năng HomeCare.

Bước 2:  ở góc trên bên trái, nhấn vào nút “3 dòng”

Bước 3:  Nhấn vào biểu tượng có nội dung “Đăng nhập (Login)” bên dưới biểu tượng đó.

Bước 4:  Đăng nhập vào tài khoản TP-Link Cloud của bạn hoặc đăng ký nếu bạn chưa có. Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp cài đặt tài khoản TP-Link Cloud.

c

 

Bước 5:  Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào Biểu tượng router của bạn.

Bước 6:  Nhấn vào “HomeCare” ở cuối màn hình.

Bước 7:  Nhấp vào “Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh (Parental Controls)”.

Bước 8:  Nhấp vào nút "+" ở góc trên cùng bên phải.

Bước 9:  Đặt tên cho hồ sơ mới và nhấn vào “Tiếp theo (Next)”.   

Bước 10:  Chọn cấp độ bộ lọc đặt trước cho hồ sơ.  

Bước 11:  Trong danh mục, bạn sẽ có nội dung được lọc, một số bạn có thể thay đổi và một số bạn không thể thay đổi.  

Bước 12:  Bạn cũng có thể thêm bất kỳ ứng dụng hoặc trang web nào để nâng cao hơn nữa các quy tắc lọc. Sau khi bạn hoàn thành, hãy nhấn vào “Tiếp theo (Next)”.

Bước 13:  Bạn có thể kiểm soát số lần thiết bị trong mỗi cấu hình có thể truy cập Internet.

*Lưu ý: Nếu bạn không đặt giới hạn thời gian, hồ sơ đó sẽ có quyền truy cập internet không giới hạn

Bước 14:  Bạn cũng có thể đặt giờ đi ngủ khi tất cả internet bị ngắt cho các thiết bị này. Sau khi bạn cài đặt quyền truy cập và giờ đi ngủ, hãy nhấn vào “Tiếp theo (Next)”.

Bước 15:  Chọn thiết bị bạn muốn trong hồ sơ này, sau đó nhấn vào “Xong (Done)”.

Bước 16: Bạn sẽ được đưa trở lại trang hồ sơ với mục nhập mới được liệt kê. Bên cạnh tên là nút dấu “||”. Bạn có thể sử dụng quyền này để tắt Internet bất kỳ lúc nào.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.