Làm cách nào để đăng nhập vào GUI Web của Bộ mở rộng sóng 11N hoàn toàn mới (logo mới) của tôi?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-26-2022 03:27:30 AM 206040
This Article Applies to: 

Lưu ý: Nếu bạn muốn định cấu hình các cài đặt khác sau khi cài đặt nhanh, bạn có thể khởi chạy trình duyệt web và nhập http://tplinkrepeater.net và đăng nhập bằng mật mã bạn đã đặt cho bộ mở rộng sóng. Bài viết này chỉ áp dụng cho trường hợp cấu hình bộ mở rộng sóng từ đầu.

Bài viết này lấy TL-WA820RE làm ví dụ:

1. Kết nối máy tính của bạn với mạng không dây của bộ mở rộng sóng.

Mẹo: Trước khi kết nối, vui lòng tìm SSID (tên mạng) trên nhãn của bộ mở rộng sóng.

• Đối với người dùng Windows

1) Rút cáp Ethernet khỏi máy tính của bạn (nếu có).

2) Nhấp vào biểu tượng Kết nối Mạng Không dây trên thanh tác vụ.

3) Nhấp vào biểu tượng làm mới và kết nối với mạng không dây của bộ mở rộng sóng: TP-LINK_Extender.

• Đối với người dùng Mac OS X

1) Rút cáp Ethernet khỏi máy tính của bạn (nếu có).

2) Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi ở góc trên cùng bên phải của màn hình và kết nối với mạng của bộ mở rộng sóng: TP-LINK_Extender.

2. Khởi chạy trình duyệt web và nhập http://tplinkrepeater.net vào ô địa chỉ. Tạo mật mã cho mục đích quản lý an toàn, sau đó bấm Start. (Nếu nó yêu cầu tên người dùng ở đầu, vui lòng nhập admin)

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.