Làm cách nào để đăng nhập vào trang quản lý web của bộ mở rộng sóng?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 09-10-2021 09:58:42 AM 2019818
This Article Applies to: 

Có hai phương pháp để đăng nhập vào Bộ Mở Rộng Sóng: Giao diện người dùng web và ứng dụng Tether. Vui lòng kiểm tra bên dưới để biết chi tiết.

Lưu ý: Để đăng nhập vào Bộ Mở Rộng Sóng, hãy đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối với Wi-Fi của Bộ Mở Rộng Sóng.

Cách 1: Qua Ứng Dụng Tether

Lưu ý: Hãy đảm bảo Bộ mở rộng sóng TP-Link của bạn tương thích với ứng dụng Tether. Bạn có thể kiểm tra danh sách tương thích của Ứng dụng Tether.

Bước 1: Kết nối thiết bị của bạn đến Wi-Fi của bộ mở rộng sóng.

Bước 2: Khởi chạy ứng dụng Tether.

Bước 3: Nhấn vào Trình mở rộng sóng của bạn để đăng nhập, vui lòng nhập tên người dùng và mật mã nếu đây là lần đầu tiên đăng nhập vào Trình mở rộng sóng của bạn thông qua Ứng dụng Tether.

Lưu ý:

1). Nếu bộ mở rộng sóng là thương hiệu mới, vui lòng tạo tên người dùng và mật mã mới (không có bất kỳ ký tự đặc biệt nào) cho mục đích quản lý an toàn.

2). Ứng dụng Tether sẽ sử dụng thông tin đăng nhập giống như giao diện web cho bộ mở rộng sóng của bạn.

    

 

Cách 2: Qua Giao Diện Người Dùng Web

Lưu ý: Nếu bạn muốn định cấu hình các cài đặt khác sau khi Cài đặt nhanh, bạn có thể khởi chạy trình duyệt web và nhập http://tplinkrepeater.net và đăng nhập bằng mật mã bạn đã đặt cho bộ mở rộng sóng. Bài viết này chỉ được áp dụng cho tình huống cấu hình bộ mở rộng sóng từ đầu.

Làm theo các bước bên dưới, bài viết này lấy RE305 làm ví dụ:

1. Cắm bộ mở rộng sóng vào ổ cắm điện gần router chủ của bạn, sau đó đợi cho đến khi Đèn LED nguồn bật sáng.

2. Kết nối máy tính của bạn với mạng Wi-Fi của bộ mở rộng sóng.

Mẹo: Trước khi kết nối, vui lòng tìm SSID (tên mạng) trên nhãn của bộ mở rộng sóng.

Đối với người dùng Windows

Rút cáp Ethernet khỏi máy tính của bạn (nếu có).

Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi trên thanh tác vụ và kết nối với mạng Wi-Fi của bộ mở rộng sóngTP-LINK_Extender_2.4GHz hoặc TP-LINK_Extender_5GHz hoặc TP-LINK_Extender.

Đối với người dùng Mac OS X

Rút cáp Ethernet khỏi máy tính của bạn (nếu có).

Nhấp vào biểu tượng Wi-Fi ở góc trên cùng bên phải của màn hình và kết nối với mạng của bộ mở rộng sóngTP-LINK_Extender_2.4GHz hoặc TP-LINK_Extender_5GHz hoặc TP-LINK_Extender.

3. Khởi chạy trình duyệt web và nhập http://tplinkrepeater.net hoặc IP (192.168.0.254 theo mặc định) vào ô địa chỉ, sau đó nhấn nút “Enter”.

4. Nhập tên người dùng / mật mã để đăng nhập.

Lưu ý: Nếu bộ mở rộng sóng là thương hiệu mới, vui lòng tạo tên người dùng và mật mã mới (không có bất kỳ ký tự đặc biệt nào) cho mục đích quản lý an toàn.

 

Nếu bạn không thể đăng nhập vào trang web, hãy thử các mẹo sau:

1.Thử kết nối điện thoại hoặc máy tính khác với Wi-Fi của bộ mở rộng sóng

2. Thử một trình duyệt khác

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Bài viết liên quan:

Cách định cấu hình bộ mở rộng sóng

Cách định cấu hình bộ mở rộng sóng qua Ứng dụng Tether

Làm cách nào để định cấu hình Bộ mở rộng sóng của tôi thông qua nút WPS để mở rộng phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi hiện có?

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Setup Videos

How to Set Up a TP-Link Range Extender (via web Browser)

Set Up TP-Link Range Extender via Web Browser(RE505X, etc.)

How to Set up TP-Link Range Extender RE215 via Tether App

From United States?

Get products, events and services for your region.