Tải về cho Archer TX55E V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

Archer TX55E(UN)_V2_22.180_230206_Win10_Win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-02-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 51.93 MB
Hệ Điều Hành: Win10 x64/Win11 x64

1. Add 6G support under JP, HK and other country codes.

2. For Windows 10/11 64bit.

3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.