Wi-Fi Routers

Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Ideal Scenario

   1. Ultimate Coverage

   2. 4K Streaming / Video Chatting

   3. Simultaneous Transmission for Multiple Devices

   4. Extreme Gaming

   5. Daily Use

   6. Travelling

  •  

   Range

   1. Nhà 1–2 Phòng ngủ

   2. Nhà 2–3 Phòng ngủ

   3. Nhà có trên 3 phòng ngủ

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 7 (802.11be)

   2. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   3. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   4. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   5. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Wi-Fi Speed

   1. Ultra-Fast ( >3000 Mbps)

   2. Super-Fast ( >1350 Mbps)

   3. Fast (150 Mbps - 1350 Mbps)

  •  

   Internet Access Ports

   1. 10 Gbps

   2. 2.5 Gbps

   3. 1 Gbps

   4. 100 Mbps

  •  

   Advanced

   1. Antivirus

   2. EasyMesh

   3. OneMesh

   4. WPA3

   5. Link Aggregation

   6. WDS/RE Mode

   7. TR-069

   8. VPN Server

   9. VPN Client

   10. Parental Controls

   11. QoS/Bandwidth Control

   12. IPTV support

  •  

   Multi-mode

   1. RE-mode

   2. AP-mode

   3. WISP-mode

  • Router Wi-Fi 7 Bốn Băng Tần BE24000
    
   Coming Soon
     Compare
   • Router Wi-Fi 7 Bốn Băng Tần BE24000
   • Router Wi-Fi 7 Bốn Băng Tần BE24000
   • Router Wi-Fi 7 Bốn Băng Tần BE24000
   Archer BE900

   Router Wi-Fi 7 Bốn Băng Tần BE24000

   • Lên đến 24.4 Gbps WiFi 7 Bốn Băng Tần
   • Hai Cổng 10G(Fiber + Ethernet)
   • Bốn Cổng 2.5G 
   • Màn hình cảm ứng + Màn hình LED
   • 12× Anten Được Định Vị Tối Ưu
  • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE19000
    
   Coming Soon
     Compare
   • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE19000
   • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE19000
   • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE19000
   Archer BE800

   Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE19000

   • Lên đến 19 Gbps WiFi 7 Ba Băng Tần
   • Hai Cổng 10G (Fiber + Ethernet)
   • Bốn Cổng 2.5G 
   • Màn hình LED
   • Kênh MLO + 320 MHz
  • BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
    
   Coming Soon
     Compare
   • BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
   • BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
   • BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
   Archer GE800

   BE19000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router

   • Up to 19 Gbps Tri-Band WiFi 7
   • Two 10G Ports (Fiber + Ethernet)
   • Two 2.5G Ports
   • Abundant Game Acceleration Functions
   • Dedicated Game Panel
  • BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
    
     Compare
   • BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
   • BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router
   Archer GE650

   BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7 Gaming Router

   • Up to 11 Gbps Tri-Band WiFi 7
   • Blazing-Fast 6 GHz Band
   • 5G Multi-Gigabit Ports
   • Abundant Game Acceleration Functions
   • Dedicated Game Panel
  • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE9300
    
   Coming Soon
     Compare
   • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE9300
   • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE9300
   • Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE9300
   Archer BE550

   Router Wi-Fi 7 Ba Băng Tần BE9300

   • Lên đến 9214 Mbps WiFi 7 Ba Băng Tần
   • Năm Cổng 2.5G
   • Công Nghệ Đột Phá
   • Tương Thích EasyMesh
   • MLO + Kênh 320 MHz
  • AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Portable Router
    
     Compare
   • AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Portable Router
   TL-WR3002X

   AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 Portable Router

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • Type-C Power Port
   • USB 3.0 Port
   • Nano Design
   • Multiple Modes in One
  • Router Air Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000 (3-pack)
    
   Coming Soon
     Compare
   • Router Air Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000 (3-pack)
   • Router Air Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000 (3-pack)
   • Router Air Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000 (3-pack)
   Archer Air R5

   Router Air Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000 (3-pack)

   • 3-pack
   • 1-pack
   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • độ dày 8 mm
   • Ăng- ten Thông Minh
  • BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 Router
    
   Hot Buys
     Compare
   • BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 Router
   • BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 Router
   • BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 Router
   Archer BE230

   BE3600 Dual-Band Wi-Fi 7 Router

   • 3.6 Gbps Wi-Fi 7 băng tần kép
   • 2 cổng 2.5 Gbps
   • 4 Ăng-ten ngoài
   • Tương thích EasyMesh
  • Router Wi-Fi 6E Gigabit Ba Băng Tần AXE5400
    
   New
     Compare
   • Router Wi-Fi 6E Gigabit Ba Băng Tần AXE5400
   • Router Wi-Fi 6E Gigabit Ba Băng Tần AXE5400
   • Router Wi-Fi 6E Gigabit Ba Băng Tần AXE5400
   Archer AXE75

   Router Wi-Fi 6E Gigabit Ba Băng Tần AXE5400

   • 2402 Mbps + 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 5× Cổng Gigabit
   • 1× Cổng USB 3.0
   • CPU Lõi Tứ 1.7 GHz
  • Router Chơi Game Ba Băng Tần Wi-Fi 6 AX11000
    
     Compare
   • Router Chơi Game Ba Băng Tần Wi-Fi 6 AX11000
   • Router Chơi Game Ba Băng Tần Wi-Fi 6 AX11000
   • Router Chơi Game Ba Băng Tần Wi-Fi 6 AX11000
   Archer AX11000

   Router Chơi Game Ba Băng Tần Wi-Fi 6 AX11000

   • 4804 Mbps + 4804 Mbps + 1148 Mbps
   • 1 cổng 2.5 Gbps + 8 cổng Gigabit Ports
   • 1 cổng USB-C 3.0 + 1 cổng USB-A 3.0
   • CPU Lõi Tứ 1.8 GHz
  • Router Wi-Fi 6 AX6000 với 8 Luồng và Cổng 2.5G
    
   New
     Compare
   • Router Wi-Fi 6 AX6000 với 8 Luồng và Cổng 2.5G
   • Router Wi-Fi 6 AX6000 với 8 Luồng và Cổng 2.5G
   • Router Wi-Fi 6 AX6000 với 8 Luồng và Cổng 2.5G
   Archer AX80

   Router Wi-Fi 6 AX6000 với 8 Luồng và Cổng 2.5G

   • Wi-Fi 4804 Mbps + 1148 Mbps
   • 1× Cổng WAN/LAN Multi-Gigabit 2.5G
   • 4× Cổng Gigabit
   • 1× Cổng USB 3.0
  • Router Wi-Fi 6 Thế Hệ Kế Tiếp AX6000
    
     Compare
   • Router Wi-Fi 6 Thế Hệ Kế Tiếp AX6000
   • Router Wi-Fi 6 Thế Hệ Kế Tiếp AX6000
   • Router Wi-Fi 6 Thế Hệ Kế Tiếp AX6000
   Archer AX6000

   Router Wi-Fi 6 Thế Hệ Kế Tiếp AX6000

   • 4804 Mbps + 1148 Mbps
   • 1× cổng 2.5 Gbps + 8× cổng Gigabit
   • 1× cổng USB-C 3.0 + 1× cổng USB-A 3.0
   • CPU Lõi tứ 1.8 GHz
  • AX5400 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit
    
     Compare
   • AX5400 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit
   • AX5400 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit
   • AX5400 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit
   Archer AX73

   AX5400 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép Gigabit

   • 4804 Mbps + 574 Mbps
   • 5 cổng Gigabit 
   • 1 cổng USB 3.0
   • CPU Ba Nhân 1.5 GHz
  • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX5400
    
     Compare
   • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX5400
   • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX5400
   • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX5400
   Archer AX72

   Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX5400

   • 4804 Mbps + 574 Mbps
   • 5 cổng Gigabit
   • 1 cổng USB 3.0
  • Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
    
     Compare
   • Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
   • Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
   • Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000
   Archer AX55

   Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép AX3000

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 5 cổng Gigabit 
   • 1 cổng USB 3.0
   • CPU hiệu suất cao
  • AX3000 Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép
    
     Compare
   • AX3000 Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép
   • AX3000 Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép
   • AX3000 Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép
   Archer AX53

   AX3000 Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 5 cổng Gigabit
   • CPU Hiệu Suất Cao
  • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX3000
    
     Compare
   • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX3000
   • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX3000
   • Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX3000
   Archer AX50

   Router Wi-Fi 6 Gigabit Băng Tần Kép AX3000

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 5× Cổng Gigabit
   • 1× Cổng USB
   • CPU Lõi Kép
  • AX1800 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép
    
     Compare
   • AX1800 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép
   • AX1800 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép
   • AX1800 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép
   Archer AX23

   AX1800 Router Wi-Fi 6 Băng Tần Kép

   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 5 cổng Gigabit
  • AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
    
     Compare
   • AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
   • AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
   • AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router
   Archer AX20

   AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 Router

   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 5× Gigabit Ports
   • 1× USB 2.0 Port
  • AX1500 Router Wi-Fi 6 Gigabit
    
     Compare
   • AX1500 Router Wi-Fi 6 Gigabit
   • AX1500 Router Wi-Fi 6 Gigabit
   • AX1500 Router Wi-Fi 6 Gigabit
   Archer AX10

   AX1500 Router Wi-Fi 6 Gigabit

   • 1201 Mbps + 300 Mbps
   • 5× cổng Gigabit
   • CPU ba nhân 1.5 GHz
  • AX1500 Wi-Fi 6 Router
    
     Compare
   • AX1500 Wi-Fi 6 Router
   • AX1500 Wi-Fi 6 Router
   • AX1500 Wi-Fi 6 Router
   Archer AX12

   AX1500 Wi-Fi 6 Router

   • 1201 Mbps + 300 Mbps
   • 4× cổng Gigabit
  • AX1500 Wi-Fi 6 Router
    
     Compare
   • AX1500 Wi-Fi 6 Router
   • AX1500 Wi-Fi 6 Router
   • AX1500 Wi-Fi 6 Router
   Archer AX1500

   AX1500 Wi-Fi 6 Router

   • 1201 Mbps + 300 Mbps
   • 5× Gigabit Ports
  • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
    
     Compare
   • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
   • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
   • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
   Archer A8

   Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900

   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • 5× cổng Gigabit
   • Beamforming
  • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
    
     Compare
   • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
   • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
   • Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900
   Archer C86

   Router Wi-Fi MU-MIMO AC1900

   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • 5 cổng Gigabit
   • Beamforming
   • 6 Ăng ten

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.