Pobierz TD-W8901G V3

Wybierz wersję sprzętową:

V3

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

TD-W8901G_V3_100901
Data publikacji: 2010-09-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.025 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fix a problem that sometime it will take a long time to have internet access on SingTel line.
 2. Add DHCP address reservation function.
 3. Remove DHCP filter function, IPTV is no longer supported.
TD-W8901G_v3_100521
Data publikacji: 2010-06-01 Język: Angielski Rozmiar pliku: 1.024 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Update the ADSL driver.
 1. Removed DHCP Reservation function and added DHCP Filter function
 1. This firmware uses new flash driver, can NOT be downgraded to the previous version.
TD-W8901G_v3_090805
Data publikacji: 2009-09-08 Język: Angielski Rozmiar pliku: 0.985 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. 1.Fixed a wireless bug caused the router reboot automatically;
 2. 2.Limited the size of MTU to 1492 in PPPoE mode;
 3. 3.Added Connect/Disconnect button to Device Info page;
 4. 4.Added PVC List to Device Info page;
 5. 5.Set the default VPI/VCI as 8/35;

Notes:

for TD-W8901G v3

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2010-07-06 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.2 MB
System operacyjny: Win2000/ XP/ Vista/ Windows 7
Data publikacji: 2010-07-06 Język: Angielski Rozmiar pliku: 9.153 MB
System operacyjny: Win2000/ XP/ Vista/ Windows 7
Data publikacji: 2010-02-24 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.39 MB
System operacyjny: Win 2000/XP/2003/Vista
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Check products and services for your region.