Jak uruchomić na routerze ADSL TP-Link usługę PPPoA? (Trendchip)

User Application Requirement
Updated 02-05-2013 19:31:41 PM 170308
Ten artykuł dotyczy: 
Uwaga: Aby przeprowadzić konfigurację, potrzebne będą następujące informacje: typ połączenia, numer VPI/VCI, nazwa użytkownika i hasło. Jeżeli parametry te nie są znane, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP urządzenia. Następnie naciśnij przycisk Enter. (Domyślny adres to http://192.168.1.1/). W oknie logowania należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. W obu przypadkach domyślne wartości to: "admin".
 
 
Krok 2 Wybierz opcję Quick Start z górnego menu, a następnie naciśnij przycisk RUN WIZARD.
 
 
Krok 3 Naciśnij przycisk Next, aby ustawić strefę czasową. Na stronie Time Zone wybierz odpowiednią strefę czasową (dla Polski jest to GMT+01:00) i naciśnij przycisk Next.
 
 
 
Krok 4 Wybierz używany typ połączenia określonego przez dostawcę Internetu i naciśnij przycisk NEXT. Dla przykładu wybrano typ PPPoE/PPPoA.
 
 
Krok 5 W pierwszej kolejności wybierz właściwe ustawienie typu połączenia - Connection Type. Najczęściej używanym typem połączenia jest PPPoA VC-MUX, może to być jednak inny typ, w zależności od dostawcy Internetu. Następnie wprowadź pozostałe dane - w pole Username wprowadź otrzymaną od dostawcy Internetu nazwę użytkownika(login) a w pole Password - hasło, również otrzymane od dostawcy. W pole VPI i VCI również wprowadź wartości otrzymane od dostawcy Internetu (najczęściej VPI to 0 a VCI to 35). Po sprawdzeniu wprowadzonych parametrów, naciśnij przycisk NEXT.
To istotne, aby na tej stronie dane były wprowadzone poprawnie.  W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
 
 
Krok 6 Poniżej przedstawiono konfigurację opcji bezprzewodowych.
  • Aby router rozgłaszał sieć bezprzewodową parametr Access Point powinien być ustawiony na wartość Activated.
  • W polu SSID znajduje się nazwa sieci bezprzewodowej. Domyślną nazwę można zastąpić własną.
  • W czerwonej ramce zaznaczono opcje zabezpieczeń bezprzewodowej transmisji. Jeżeli parametr Authentication type ustawiony będzie na disabled - sieć będzie niezabezpieczona. Zalecamy wybranie ustawienia WPA-PSK/WPA2-PSK, a następnie wpisanie hasła (dowolnego) w polu Pre-Shared Key. Hasło to będzie niezbędne do łączenia urządzeń do sieci bezprzewodowej i należy je zapamiętać.
Naciśnij przycisk NEXT.
 
 
Krok 7 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk NEXT. Aby zakończyć konfigurację, naciśnij przycisk CLOSE.
 
 
Sprawdź, czy połączenie internetowe działa poprawnie. Aby przejść do opcji zaawansowanych, wybierz opcję Interface Setup->Internet.
 
Podobne artykuły:  

 

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.