W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną routera i modemu DSL firmy TP-Link?

User Application Requirement
Updated 10-02-2011 19:21:50 PM 938771
Ten artykuł dotyczy: 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres LAN IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Jeżeli nie można uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej, sprawdź adres IP komputerazmień go na właściwy.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Uwaga:
1. Jeżeli wyświetlony zostanie błąd: server error -401 oznacza to, że została wprowadzona niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło.
Jeżeli określona nazwa użytkownika lub hasło nie jest znane, należy przywrócić ustawienia fabryczne routera.
 
2. Jeżeli nie wyświetla się okno logowania, zapoznaj się z artykułem: Dlaczego nie można zalogować się na stronę konfiguracyjną routera DSL firmy TP-Link?
 
Related articles:
 

 

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.