Jak przywrócić ustawienia fabryczne produktów TP-Link (w przypadku, gdy nie jest znane hasło)?

User Application Requirement
Updated 09-22-2011 18:56:05 PM 1023155
Ten artykuł dotyczy: 
Uwaga: Po zresetowaniu urządzenia przywrócone zostaną jego fabryczne ustawienia. Bieżąca konfiguracja zostanie utracona.
 
 Wykorzystanie przycisku RESET znajdującego się na tylnej obudowie urządzenia.
 
W trakcie działania urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać na 6-10 sekund przycisk reset znajdujący się na tylnym panelu urządzenia.
 

 
Puść przycisk reset i poczekaj, aż urządzenie ponownie się uruchomi.
 
Uwaga:
1. Należy upewnić się, że do routera podłączone jest zasilanie, aż do momentu jego ponownego uruchomienia. 2. Domyślny adres IP to 192.168.1.1; domyślna nazwa użytkownika i hasło to w obu przypadkach: admin (pisane małymi literami).
3.  Należy się upewnić, iż adres IP komputera jest w tej samej podsieci, co adres IP urządzenia.  Oznacza to, że adres IP komputera powinien być z zakresu: 192.168.0.X (X to liczba od 2 do 253), maska podsieci to: 255.255.255.0. 

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.