Jak podłączyć się do Internetu przy wykorzystaniu modemu skonfigurowanego w trybie mostu używając wbudowany w system Windows 7 kreator PPPoE?

User Application Requirement
Updated 09-19-2011 04:30:45 AM 729738
Ten artykuł dotyczy: 
Dla przykładu opisano konfigurację w systemie Windows 7. Przed rozpoczęciem upewnij się, czy karta sieciowa działa poprawnie.
 
Krok 1 Naciśnij przycisk Start, przejdź do okna Control Panel. Następnie wybierz opcję Network and Internet->View network status and tasks.
 
 
Krok 2 Wybierz opcję Set up a new connection or network.
 
 
Krok 3 Wybierz opcję Connect to the Internet i naciśnij przycisk Next.
 
 
Krok 4 Wybierz opcję Broadband (PPPoE).
 
 
Krok 5 Wprowadź informacje otrzymane od dostawcy usług internetowych. Upewnij się, że dane zostały poprawnie wprowadzone. Następnie naciśnij przycisk Connect.
 
Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, pojawi się poniższe okno. Utworzono połączenie internetowe.
 
 
Krok 6 Zestawienie połączenia dial up PPPoE przebiegło pomyślnie. Po kliknięciu na ikonę komputera w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się okno z listą połączeń szerokopasmowych. W zależności od potrzeb, połączenia można aktywować i dezaktywować.

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.