Jak ustawić opcję TPG IPTV routera/modemu? (TC)

User Application Requirement
Updated 09-28-2011 04:39:35 AM 100086
Ten artykuł dotyczy: 

Informacje wstępne:
  1. Obsługa testowa TPG IPTV jest obecnie dostępna jedynie dla użytkowników ADSL2+ central telefonicznych TPG IPTV. Aby dowiedzieć się, czy dana centrala obsługuje usługi IPTV, przejdź na stronę http://www.tpg.com.au/iptv/exchange.php 
  2. Komputer, na którym będą udostępniane usługi IPTV musi być podłączony kablem sieciowym.
  3. Jego zadaniem będzie obsługa jedynie usług IPTV (nie będzie można wykorzystać go do połączeń internetowych).
 
Konfiguracja ogólna:
Grupa internetowa: Porty LAN nr 1, 2 i 3 oraz połączenia bezprzewodowe przypisz do kanału PVC0 (8/35 PPPoE)
Grupa IPTV: Port LAN nr 4 przypisz do kanału PVC1 (0/35 Bridge)
 
*Nr portu IPVT może być zmieniony.
 
Konfiguracja szczegółowa:
1.  Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz: 192.168.1.1 i naciśnij klawisz przycisk "Enter".
 
2.  Wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślna nazwa użytkownika to: "admin" oraz hasła: "admin" (jeżeli domyślne ustawienia zostały zmienione, należy wprowadzić aktualne ustawienia).


 
 

 3.  Konfiguracja kanałów PVC i portów LAN:
Wybierz opcję Interface Setup->Internet, utwórz dwa kanały PVC. Dla kanału PVC0 ustaw tryb PPPOE i aktywną opcję “IGMP V2"; dla kanału PVC1 ustaw tryb Bridge dla usług IPTV:
PVC0 (8/35) PPPoE z NAT dla obsługi połączeń internetowych: Port 1 + Port 2 + Port 3 + połączenia internetowe;
PVC1 (0/35) Bridge dla IPTV: Port 4
PVC0 dla połączeń internetowych:
 
 
PVC 1 dla IPTV:
 
 
Przejdź do strony Status i sprawdź wprowadzone ustawienia:
 
 
Ustawienia portów LAN:
Przejdź do strony “Interface Setup – LAN” i uaktywnij opcję Multicast IGMP v2 and IGMP Snoop. Dla opcji Physical Ports odznacz port nr 4.
Uwaga: Funkcje serwera DHCP NIE będą dostępne dla portu nr 4. Jeżeli komputer podłączony jest obecnie do portu nr 4 należy przepiać kabel sieciowy do portu nr 1, 2 lub 3.
.
 
 
4.   Ustawienia sieci VLAN:
VLAN1: PVC0 + LAN Port 1 + Port 2 + Port 3 + bezprzewodowe połączenia LAN
VLAN2: PVC1 +Port 4
Krok 1: Aktywuj funkcje VLAN;
Krok 2: Przejdź do ustawień “Assign VLAN PVID for each Interface
 
 
Click SAVE then NEXT
 
 
Krok 3: Przejdź do ustawień “Define VLAN Group”
VLAN1: PVC0 + LAN Port 1 + Port 2 + Port 3 + bezprzewodowe, internetowe połączenia LAN


 
 
 
VLAN2: PVC1 + Port 4 dla IPTV
 
Sprawdź utworzoną listę grup VLAN:
 
 
5.   Aby uruchomić ponownie router. wybierz opcję Maintenance->SysRestart.
 
6.    Rejestracja użytkownika gusługi IPTV
Po ponownym uruchomieniu urządzenia, otwórz stronę https://cyberstore.tpg.com.au/register/iptv5.php aby zarejestrować darmowe konto usług TPG IPTV. Aby skonfigurować konto on-line postępuj zgodnie z instrukcją. Aby uzyskać pomoc skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy TPG (1300 360 855).
UWAGA:
1. Nazwa użytkownika i hasło są zwykle takie same, jak w przypadku konta ADSL;
2. Ważnym punktem konfiguracji usług IPTV jest pobranie ze strony http://www.tpg.com.au/iptv/download.php i zainstalowanie oprogramowania VLC;
3. Na stronie "modem setup instruction" wybierz opcję "Other Modem";

 
7.    Usługa IPTV
Po zarejestrowaniu konta i skonfigurowaniu modemu możliwe jest korzystanie z usługi TPG IPTV. Otwórz stronę http://www.tpg.com.au/iptv i zaloguj się wykorzystując własną nazwę użytkownika i hasło. Możesz korzystać z darmowych usług TPG IPTV.
 
 
 
8.   Zachowaj aktualne ustawienia modemu:
Jeżeli usługa IPTV działa prawidłowo, możliwe jest wyeksportowanie aktualnych ustawień i utworzenie ich kopii zapasowej. Otwórz stronę Maintenance->Firmware i naciśnij przycisk ROMFILE SAVE. Zapisz w folderze plik ROM-0 jako kopię zapasową.
 
 
Jeżeli ustawienia modemu zostaną zmienione i będzie istniała konieczność przywrócenia konfiguracji TPG, otwórz stronę Maintenance->Firmware kliknij przycisk Browse i wybierz plik ROM-0. Następnie naciśnij przycisk UPGRADE.


 
 
                                                               
Zespół wsparcia technicznego TP-Link

2011-3-28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy ten faq był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.