Jak uruchomić na routerze ADSL TP-Link opcję IPoE lub Dynamic IP? (Trendchip)

User Application Requirement
Updated 09-27-2011 04:02:54 AM 53699
Ten artykuł dotyczy: 
Uwaga: Aby przeprowadzić konfigurację, potrzebne będą następujące informacje: typ połączenia i numer VPI/VCI. Jeżeli parametry te nie są znane, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych. 
 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP urządzenia. Następnie naciśnij przycisk Enter. (Domyślny adres to http://192.168.1.1/). W oknie logowania należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. W obu przypadkach domyślne wartości to: "admin".
 
 
Krok 2 Wybierz opcję Quick Start z górnego menu, a następnie naciśnij przycisk RUN WIZARD.
 
 
Krok 3 Naciśnij przycisk Next, aby ustawić strefę czasową. Na stronie Time Zone zaznacz swój kraj i naciśnij przycisk Next.
Krok 4 Wybierz używany typ połączenia określonego przez ISP i naciśnij przycisk NEXT. W niniejszym przykładzie zaznaczono opcję Dynamic IP Address (IPoE).
 
 
Krok 5 Wprowadź swój numer VPI/VCI i zaznacz właściwy Connection Type. Po sprawdzeniu wprowadzonych informacji, naciśnij przycisk NEXT.
To istotne, aby na tej stronie dane były wprowadzone poprawnie.  W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
 
Krok 6 Poniżej przedstawiono konfigurację opcji bezprzewodowych.
  • Aby nawiązać bezprzewodowe połączenie punkt dostępowy powinien mieć zaznaczoną opcję Activated.
  • Numer SSID to nazwa bezprzewodowej sieci. Może być określona przez użytkownika.
  • W czerwonej ramce zaznaczono opcje zabezpieczeń bezprzewodowej transmisji. Opcja Pre-Shared Key to klucz sieci bezprzewodowej. Należy go zapamiętać.
Naciśnij przycisk NEXT.
 
 
Krok 7 Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk NEXT. Aby zakończyć konfigurację, naciśnij przycisk CLOSE.
 
 
Sprawdź, czy połączenie internetowe działa poprawnie. Aby przejść do opcji zaawansowanych, wybierz opcję Interface Setup->Internet.
 
Podobne artykuły:
Jak uruchomić na routerze ADSL TP-Link usługę PPPoE? (Trendchip)
Jak uruchomić na routerze ADSL TP-Link usługę PPPoA? (Trendchip)
Jak uruchomić na routerze ADSL TP-Link opcję IPoA lub Static IP? (Trendchip)

Recommend Products

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.