Pobierz Archer C20 V1

Wybierz wersję sprzętową:

V1

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Setup Video

 • How to turn a router into an Access Point?

 • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

  Take Archer A7 as demonstration.

  Więcej

 • How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

Archer C20(EU)_V1_160427
Data publikacji: 2016-04-27 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.90 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
Improved the 2.4GHz wireless capability.
Bug Fixed:
1. Fixed the bug that windows media player still can scan the deleted files even if the last folder has been deleted.
2. Fixed the bug that the device would fail to obtain IPV6 address after rebooting in some scenarios.
3. Fixed the bug that the DDNS connection status can't be displayed rightly when using NO-IP account.

Notes:

1. For Archer C20(EU)_V1
2. The configuration will be lost after upgrading.To avoid this issue please backup the configuration before upgrading,then restore the router by this configuration file.
3.It is NOT suggested to upgrade firmware which is not for your region. If this site is not for your region, please click here to choose your own region and download the most suitable firmware version.

Archer C20_V1_151120
Data publikacji: 2015-11-20 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.90 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:

 1. Added support for IPTV;
 2. Added an option which allows ping packet from WAN port in "Security";
 3. Optimized the compatibility with some cable modems.

Bug Fixed:

 1. Fixed the bug that web interface can't display properly via IE8;
 2. Fixed the bug that NAT loopback can't take effect in some scenarios.

Notes:

1.For Archer C20 V1

Archer C20_V1_150707
Data publikacji: 2015-07-07 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.47 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Improved the friendliness and stability with Tether;
2.Optimized the management page on Chrome browser;
3.Improved Advance Routing function;
4.Improved and optimized IPv6 function;
5.Improved the stability and performance with multicast streaming.
Bug Fixed:
1.Fixed the security bug caused by overflowing of kcodes buffer;
2.Fixed the bug that can't display web interface via IE9 in win7 OS;
3.Fixed the bug that ARP List shows inaccurate IP after binding IP&MAC;
4.Fixed the bug that static route will be disabled after rebooting;
5.Fixed the bug that 5G channel will change into band 4 channel in "Romania" region;

Notes:

1.For Archer C20 V1
2.The configuration will be lost after upgrading.To avoid this issue please backup the configuration before upgrading,then restore the router by this configuration file.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Narzędzia

Data publikacji: 2017-06-19 Język: Angielski Rozmiar pliku: 2.45MB
System operacyjny: MAC10.12

Notes:

For MAC OS 10.11

Data publikacji: 2014-12-17 Język: Angielski Rozmiar pliku: 14.6MB
System operacyjny: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For Archer C20(UN) V1

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices.

Note: To use Tether, please update your router’s firmware to the latest version.

Kod GPL

Emulatory

Wersja firmware
Working Mode
Język
140218
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.