Jak działa funkcja kontroli rodzicielskiej na bezprzewodowym routerze działającym w standardzie N?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 08-28-2011 05:43:13 AM 472908
Ten artykuł dotyczy: 
Funkcja kontroli rodzicielskiej zapewnia rodzicom możliwość ograniczenia dzieciom dostępu do wybranych stron internetowych oraz limitowania czasu spędzonego na surfowaniu w sieci.
 
Krok 1 Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera:
Otwórz okno przeglądarki internetowej, w polu adresowe wprowadź adres LAN IP routera (domyślna wartość adresu IP routerów TP-Link to 192.168.1.1). Następnie naciśnij przycisk Enter.
       
W nowym oknie wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślne wartości to w obu przypadkach: admin). Jeżeli strona nie otwiera się, kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
                
Krok 2 Aby otworzyć okno konfiguracji, z menu znajdującego się po lewej stronie zaznacz opcję Parental control. Wybierz opcję Enable i wprowadź adres MAC komputera, dla którego zostaną zdefiniowane ograniczenia w dostępie do sieci.
 
Uwaga: Jeżeli komputerem tym jest obecnie używana stacja robocza, należy nacisnąć przycisk Copy To Above, aby automatycznie skopiować parametry do pola opcji kontroli rodzicielskiej..
Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 
Krok 3 Aby utworzyć nową regułę dostępu, naciśnij przycisk Add new znajdujący się na dole ekranu.
 
 
Krok 4 Ustawienia kontroli rodzicielskiej wymagają wykonania trzech kroków (patrz poniżej).
 
 
Krok 5 Aby ustawić właściwą godzinę, wybierz zaznaczoną na czerwony kolor opcję Time settings. Po naciśnięciu tego linku pojawi się okno ustawień Time settings. Ustawienia czasu można dokonać ręcznie, lub automatycznie z serwera NTP lub Internetu.
 
 
Uwaga: Możliwe jest wprowadzenie ustawień czasu letniego. Należy je określić w zależności od ustawień lokalnych.
Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save. Następnie przejdź z powrotem do poprzedniej strony.
 
Krok 6 Aby wprowadzić ograniczenia czasu dostępu, wybierz zaznaczoną na czerwony kolor opcję Schedule. Po naciśnięciu tego linku pojawi się okno ustawień Schelule Settings. Wprowadzone ustawienia umożliwią kontrolę czasu dostępu do sieci.
 
 
Aby zapisać ustawienia, wybierz przycisk Save. Pokaże się następujące okno. Można określić kilka różnych zdefiniowanych ograniczeń dostępu do sieci.
 
 
Krok 7 Przejdź z powrotem do tej strony i wprowadź ustawienia zaznaczone w czerwonej ramce powyżej (nr 3), następnie wybierz opcję Enable aby aktywować wprowadzone ustawienia. Z rozwijanej listy można wybrać nazwę zdefiniowanych ograniczeń dostępu lub opcję Anytime (w niniejszym przykładzie wybrano opcję test schedule1). Jeżeli nie ma pewności co do znaczeń poszczególnych elementów, należy przejrzeć komentarze z prawej strony okna.
 
 
Uwaga: Jeżeli komputer, na którym chcemy zdefiniować ograniczenia dostępu do sieci znajduje się w danej sieci LAN, jego adres MAC będzie wyświetlony w rozwijanej liście All MAC Address In Current Lan. Po zaznaczeniu go, zostanie on skopiowany do pola Child PC.
 
Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save. W oknie Parental Control Settings zostanie wyświetlona następująca lista.
 
 
Adres MAC komputera ze zdefiniowanymi ograniczeniami dostępu do sieci to E0-CB-4E-5D-DE-C9. Jego użytkownik może wyświetlać jedynie 3 strony internetowe: Google, yahoo i BBC w godzinach 17:30 - 20:30, w dniach roboczych.
 
Aby wprowadzić ograniczenia dostępu do sieci dla innych komputerów, kliknij przycisk Add New i zdefiniuj nowe ustawienia.

 

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.