Dlaczego po podłączeniu routera TP-Link do modemu nie ma dostępu do Internetu?

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 04-19-2019 07:09:00 AM 4322965
Ten artykuł dotyczy: 
Opis problemu:
W niektórych przypadkach, po podłączeniu routera do sieci, nie jest możliwy dostęp do Internetu (dostęp był możliwy przy bezpośrednim podłączeniu komputera do modemu). Poniżej opisano metody rozwiązania tego typu problemu.
 
Metoda 1 Zmiana typu połączenia WAN na Dynamic IP.

Przed podłączeniem routera TP-Link do komputera (który był wcześniej bezpośrednio podłączony do modemu ADSL/kablowego i posiadał automatyczny dostęp do Internetu, bez konieczności uruchamiania dodatkowego programu), należy w polu WAN connection type wybrać opcję Dynamic IP. Router TP-Link wykorzystuje domyślnie ten typ połączenia. Jeżeli nie został on wcześniej zmieniony, przejdź do metody 2.
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres LAN IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Jeżeli nie można uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej, sprawdź adres IP komputera i zmień go na właściwy.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Uwaga:
1. Jeżeli wyświetlony zostanie błąd: server error -401 oznacza to, że została wprowadzona niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło.
     Jeżeli określona nazwa użytkownika lub hasło nie jest znane, należy przywrócić ustawienia fabryczne routera.
 
2.  Jeżeli nie wyświetla się okno logowania, zapoznaj się z artykułem Dlaczego nie można zalogować się na stronę konfiguracyjną bezprzewodowego routera TP-Link?

 
Krok 3 Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->WAN, zmień ustawienia opcji WAN Connection Type na Dynamic IP i naciśnij przycisk Save.

 
Krok 4 Odczeka kilka minut. Jeżeli dla portu WAN zostanie przydzielony adres IP (patrz poniżej) oznacza to, że między routerem a modemem zostało zestawione połączenie.
 

Krok 5 Jeżeli adres IP to: 0.0.0.0, przejdź do metody "Zmiana adresu IP routera dla sieci LAN".

 Metoda 2 Zmiana adresu IP routera dla sieci LAN.

 
Domyślnie, adres IP routera dla sieci LAN to 192.168.1.1. Możliwa jest sytuacja, że modem posiada przydzielony taki sam adres IP. W takim przypadku występuje konflikt adresów IP. Połączenie między routerem a modemem nie jest możliwe, przez co nie ma dostępu do Internetu. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić adres IP routera dla sieci LAN na inny, np.: 192.168.2.1.
1. Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.
 
2. Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).
 
3. Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->WAN, zmień adres IP na inny (np. 192.168.2.1) i naciśnij przycisk “Save”.

 
Uwaga: Po zmianie adresu IP routera dla sieci LAN, przy ponownym logowaniu na stronę konfiguracyjną należy użyć nowego adresu IP i uaktualnić adres IP komutera.
 
Metoda 3 Klonowanie adresu MAC.
 

 

Nietórzy dostawcy usług internetowych rejestrują adresy MAC komputerów podłączonych po raz pierwszy do Internetu przez modem kablowy. Po podłączeniu do sieci routera umożliwiającego współdzielenie łącza internetowego, dostawcy ISP nie zaakceptują zmiany adresu MAC urządzeń. Należy więc użyć opcji klonowania adresu MAC.
 
1. Upewnij się, że komputer podłączony do routera TP-Link był poprzednio bezpośrednio podłączony do modemu kablowego. Zaloguj się na stronę konfiguracyjną routera a następnie z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->MAC Clone.

 
2. Wybierz opcję Clone MAN Address. Funkcja ta spowoduje przypisanie routerowi adresu MAC komputera.
 
3. Aby zapamiętać ustawienia, naciśnij przycisk Save.
 
 
Metoda 4  Zmiana wartości MTU.
 
Jeżeli pomimo wykonania powyższych instrukcji, router nadal nie działa poprawnie, należy zmienić wartość MTU routera z 1500 na 1492 (lub mniej: 1440 lub 1420).
 
Z menu po lewej stronie okna wybierz opcję Network->WAN, a następnie zmień wartość w polu MTU Size. Następnie naciśnij przycisk Save.
 
  

Podobne artykuły:

Podobne FAQ

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.