W jaki sposób zalogować się na stronę konfiguracyjną bezprzewodowego routera firmy TP-Link?

User Application Requirement
Updated 04-19-2019 07:02:51 AM 7752641
Ten artykuł dotyczy: 
Uwaga: W niniejszej instrukcji opisano dla przykładu sposób konfiguracji urządzenia TL-WR542G, jednak zastosowana procedura jest standardowa dla wszystkich routerów firmy TP-Link.
 
Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres LAN IP routera (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Jeżeli nie można uzyskać dostępu do strony konfiguracyjnej, sprawdź adres IP komputera i zmień go na właściwy.sprawdź adres IP komputera i zmień go na właściwy.
 
Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Uwaga:
1. Jeżeli wyświetlony zostanie błąd: server error -401 oznacza to, że została wprowadzona niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło.
     Jeżeli określona nazwa użytkownika lub hasło nie jest znane, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
 
2. Jeżeli nie wyświetla się okno logowania, zapoznaj się z artykułem  Dlaczego nie można zalogować się na stronę konfiguracyjną bezprzewodowego routera TP-Link?
 
Podobne artykuły:
 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.