Co zrobić, gdy zapomni się nazwy użytkownika i hasła do routera bezprzewodowego TP-Link

User Application Requirement
Updated 01-16-2013 21:19:34 PM 3603893
Ten artykuł dotyczy: 

Zarówno domyślna nazwa użytkownika jak i hasło do logowania się do routera to słowo: "admin". Po jego zmianie nie da się go sprawdzić. W wypadku zapomnianego hasła jedynym sposobem na odzyskanie dostępu do konfiguracji routera jest przywrócenie ustawień fabrycznych i ponowne skonfigurowanie urządzenia.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne naciśnij i przytrzymaj przycisk reset umieszczony na tylnym panelu urządzenia przez około 10 sekund, przy włączonym zasilaniu urządzenia.

Po puszczeniu przycisku należy poczekać do momentu gdy urządzenie uruchomi się ponownie.

 

Uwaga:
1. Należy zadbać by urządzenie było cały czas zasilane podczas ponownego uruchamiania.
2. Domyślny adres IP urządzenia to 192.168.0.1 (lub http://tplinklogin.net) a domyślna nazwa użytkownika oraz domyślne hasło to słowo admin (pisane małymi literami).
3. Upewnij się że adres IP twojego komputera jest adresem z tej samej podsieci co adres urządzenia. Adres komputera powinien być ustawiony na 192.168.0.X (X jest liczbą z przedziału od 2 do 253), maska podsieci na 255.255.255.0. 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.