Jak zmienić nazwę użytkownika i hasło konta administratora?

User Application Requirement
Updated 04-19-2019 07:15:34 AM 3501394

Krok 1 Otwórz okno przeglądarki internetowej, w pole adresowe wprowadź adres IP routera bezprzewodowego (domyślna wartość to 192.168.1.1). Następnie naciśnij klawisz Enter.

Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin).

Krok 3 Aby otworzyć okno konfiguracji, z menu po lewej stronie ekranu wybierz opcję System Tools->Password. 

 

 

 

Krok 4 Wprowadź starą i nową nazwę użytkownika i hasło, a następnie naciśnij przycisk Save.

Uwaga: Zapamiętaj nazwę użytkownika i hasło. Jeżeli zdefiniowana nazwa użytkownika lub hasło nie są znane, należy przywrócić ustawienia fabryczne routera.

Podobne artykuły:

Co zrobić, gdy nie jest znana nazwa użytkownika lub hasło do routera TP-Link?

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.