Jak wykorzystać funkcję mostu WDS w celu rozszerzenia zasięgu sieci bezprzewodowej Wi-Fi?

Poradnik konfiguracji
Zaktualizowano w dniu 11-24-2021 15:19:23 PM 537668
Ten artykuł dotyczy: 

Przykład: Moje mieszkanie ma dużą powierzchnię i zasięg sieci bezprzewodowej Wi-Fi mojego routera nie jest wystarczający. Chcę użyć dodatkowego routera, aby rozszerzyć zasięg sieci bezprzewodowej routera głównego.

Uwaga

• Most WDS wymaga konfiguracji wyłącznie na dodatkowym routerze. Należy upewnić się, że router obsługuje funkcje WDS. Informacja o tym, czy dany model obsługuje funkcję WDS można znaleźć w specyfikacji urządzenia lub w opisie oprogramowania dostępnego dla tego urządzenia na naszej stronie internetowej.

• W przypadku routerów dwupasmowych funkcja mostu WDS może być włączona zarówno w częstotliwości 2,4 GHz jak i 5 GHz. Poniższy przykład opisuje zastosowanie funkcji WDS dla sieci 2,4 GHz.

 

 

1. Proszę zalogować się stronę konfiguracyjną routera.

Więcej informacji, jak to zrobić dostępnych jest tutaj

 

2. Konfiguracja adresu LAN IP routera:

1) Proszę przejść do Zaawansowane (Advanced) > Sieć (Network) > LAN i wprowadzić adres IP routera tak, aby był w tej samej podsieci co adres routera głównego (Przykład: adres IP routera głównego to 192.168.0.1, adres IP routera dodatkowego można w takim wypadku ustawić w zakresie 192.168.0.2~192.168.0.254.).

W tym przykładzie skorzystamy z adresu 192.168.0.2

2) Proszę nacisnąć Zapisz (Save).

Uwaga: Po zapisaniu zmian proszę zalogować się na stronę konfiguracyjną używając zmienionego adres IP.

 

3. Wyszukanie sieci Wi-Fi, która ma zostać rozszerzona:

1) Proszę przejść do Zaawansowane (Advanced) > Narzędzia Systemowe (System Tools) > Parametry Systemowe (System Parameters), przewinąć stronę do sekcji WDS 2,4GHz i zaznaczyć pole wyboru przy opcji Włącz most WDS.

2) Proszę nacisnąć Wykryj (Survey), odnaleźć nazwę sieci Wi-Fi, która ma zostać rozszerzona i nacisnąć Wybierz (Choose)

3) Jeśli sieć, która ma zostać rozszerzona, jest zabezpieczona hasłem, należy wybrać typ zabezpieczeń sieci i wprowadzić hasło w polu poniżej.

4) Proszę nacisnąć Zapisz (Save).

 

4. Wyłączenie serwera DHCP:

1) Proszę przejść do Sieć (Network) > Serwer DHCP (DHCP Server).

2) Proszę odznaczyć opcję Włącz serwer DHCP (Enable DHCP Server) i nacisnąć Zapisz (Save).

Teraz można przejść do zakładki Zaawansowane Advanced > Stan (Status) i w sekcji Sieć Bezprzewodowa (Wireless) sprawdzić Stan WDS..

Więcej

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

Sugerowane produkty

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.