Jak włączyć funkcje współdzielenia zasobów w sieci przez port USB routera?

User Application Requirement
Updated 02-04-2013 22:25:57 PM 151410
Ten artykuł dotyczy: 

Krok 1 Podłącz zewnętrzny dysk USB lub pamięć USB do routera.   Następnie otwórz przeglądarkę internetową i w pole adresowe wprowadź adres IP routera (domyślnie: 192.168.1.1). Naciśnij klawisz Enter.

 Krok 2 Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej urządzenia, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (domyślna wartość obu pól to: admin), następnie naciśnij przycisk OK.

 Krok 3 Z menu po lewej stronie wybierz opcje USB Settings, a następnie Storage Settings. Urządzenie USB zstanie wyświetlone w oknie. W przeciwnym wypadku naciśnij przycisk Rescan. Czasami konieczne jest kilkakrotne naciśnięcie tego przycisku. Po wybraniu opcji Open the disk, możliwe będzie wyświetlenie zawartości dysku USB. 

Uwaga: W przypadku statusu Stopped, dostęp do dysku będzie niemożliwy.

Po wybraniu przycisku Disable, opcja Open the disk będzie nieaktywna.

Po wybraniu przycisku Eject Disk, pokaże się poniższe okno. Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, dysk będzie fizycznie odłączony od routera.

  

 Krok 4 Jeżeli dostęp do routera ma być zabezpieczony hasłem, zaznacz opcję Access shared storage with password.

 

 Krok 5 Wybierz opcję User Accounts. Domyślnie utworzone są dwa konta, których nie można skasować i dla których nie można modyfikować nazwy użytkownika. Poza tym, możliwe jest tworzenie dodatkowych pozycji. Nowe konta można kasować, a ich parametry, takie jak nazwa użytkownika, hasło, uprawnienia zapisu oraz dostęp przez FTP mogą być modyfikowane.

 

  

 Krok 6 Otwórz przeglądarkę internetową, w pole adresowe wpisz: \\192.168.1.1 lub  \\192.168.1.1\nazwa udziału i naciśnij klawisz Enter. Jeżeli wyświetlone zostanie poniższe okno, wprowadź nazwę użytkownika i hasło (z kroku 5). Naciśnij przycisk OK.

 

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

From United States?

Get products, events and services for your region.