Pobierz Archer C20 V4

Wybierz wersję sprzętową:

V4

>Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?

WAŻNE: Dostępność modeli i wersji sprzętowych zależy od regionu. Możesz sprawdzić dostępne produkty na lokalnej stronie TP-Link (www.tp-link.com.pl).
Przegląd produktów
Dokumenty

Setup Video

 • How to turn a router into an Access Point?

 • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

  Take Archer A7 as demonstration.

  Więcej

 • How to set Parental Controls on a TP-Link router

  Take Archer A9 as demonstration.

  Więcej

 • How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

 • TP-Link wireless router quick setup

FAQ

Firmware

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz na dodanie nowych funkcji routera.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami

 • Upewnij się, że oprogramowanie jest przeznaczone dla twojej wersji sprzętowej routera. Zainstalowanie oprogramowania dla nieprawidłowej wersji może uszkodzić urządzenie i spowodować utratę gwarancji.( V1.x=V1)
 • NIE zalecamy używania oprogramowania przeznaczonego dla innego regionu niż ten, w którym się znajdujesz. Możesz wybrać swój region tutaj.
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • NIE przeprowadzaj aktualizacji za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne.
 • Zalecamy rozłączenie połączenia z Internetem przez przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.

 

Archer C20(EU)_V4_181213
Data publikacji: 2019-01-29 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.91 MB

New Features/Enhancement:
1. Add LED Schedule function.
2. Add Reboot Schedule function.
3. Add display of port status.
4. Add the support for https.
5. Improve the stability of device.
6. Optimize PPPoE function.
7. Optimize NTP function.

Bug fixes:
1. Fix the issue that L2TP connection is unstable in some scenarios.
2. Fix the CSRF/XSRF vulnerability.

Notes
1. For Archer C20(EU) V4.

Archer C20(EU)_V4_170822
Data publikacji: 2017-08-22 Język: Angielski Rozmiar pliku: 5.67 MB

Modifications and Bug Fixes:

1. Added AP working mode.
2. Added the QR Code of Tether App in the web management page.
3. Enhanced the compatibility of L2TP/PPTP dial-up.
4. Enhanced the stability of the IPTV function.
5. Enhanced the system stability and the security of the device.
6. Optimized the mechanism of IGMP packets forwarding.
7. Fixed some problems of PPPoE dial-up.
8. Fixed the bug that configuration bin cannot be restored in some cases.
9. Fixed the bug that cannot login management page by domain name with IPv6 address.
10. Fixed the bug that IE11 browser cannot open the web management page normally after modify the LAN IP of the device.

Notes:

1. For Archer C20(EU)_V4.0
2. New features have been added into this new firmware, so your device’s current configuration will be lost after upgrading and also the old configuration files will not be accepted by the new firmware.
3. It is NOT suggested to upgrade firmware which is not for your region. If this site is not for your region, please click here to choose your own region and download the most suitable firmware version.

Archer C20(EU)_V4_161130
Data publikacji: 2016-11-30 Język: Angielski Rozmiar pliku: 6.15 MB

Modifications and Bug Fixes:

First firmware released 

Notes:

1. For Archer C20(EU)_V4.
2. It is NOT suggested to upgrade firmware which is not from your local TP-Link official website. Please click here to choose the purchase location for your TP-Link device and download the most suitable firmware version.

Korzystanie z firmware'u innej firmy

W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.   

Centrum GPL

Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your router’s firmware to the latest version.

Emulatory

Wersja firmware
Working Mode
Język
161130(V4)
-
Angielski
T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code: