Jak użyć funkcji udostępniania dysku USB w sieci lokalnej - Storage sharing

Zastosowania użytkownika
Zaktualizowano w dniu 05-20-2013 21:03:31 PM 264090
Ten artykuł dotyczy: 

Funkcja Storage sharing umożliwia bezprzewodowe i przewodowe udostępnianie w lokalnej sieci dysku USB podłączonego do portu USB routera.

KONFIGURACJA FUNKCJI:
Funkcja ta jest domyślnie włączona. Aby z niej skorzystać podłącz dysk USB do portu USB routera TP-Link i poczekaj, aż dioda sygnalizująca podłączenie urządzenia USB zacznie świecić ciągłym światłem.

Aby uzyskać dostęp do udostępnianego dysku:

Użytkownicy systemów z rodziny Windows:

Windows XP: 
Wybierz Start > Uruchom
W oknie dialogowym wpisz \\tplinklogin.net
Naciśnij przycisk OK

Windows Vista/7:

Wybierz Start
Wpisz Uruchom w pasku wyszukiwania
Otwórz aplikację Uruchom
W oknie dialogowym wprowadź \\tplinklogin.net
Naciśnij przycisk OK
 

Po naciśnięciu przycisku OK wyświetlona zostanie ikona udostępnianego dysku, opisana Volume1. Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę wyświetlona zostanie zawartość udostepnianego dysku. Zamiast klikać dwukrotnie lewym przyciskiem na ikonę Volume1 można również kliknąć na nią prawym przyciskiem i wybrać opcję "mapuj dysk sieciowy". Po wybraniu tej opcji należy wybrać literę jaką ma być oznaczony dysk i nacisnąć przycisk zakończ. Od tej pory dysk USB będzie widziany przez komputer na stałe, jako dysk sieciowy.

Użytkownicy systemu MAC OS X:
Przejdź do menu Idź > Połącz się z serwerem
Jako adres serwera wprowadź: smb://tplinklogin.net
Naciśnij przycisk Połącz

Uwaga:

Niektóre dyski USB mogą wymagać użycia dołączonego do nich zewnętrznego zasilacza.

Czy ten poradnik FAQ był pomocny?

Twoja opinia pozwoli nam udoskonalić tę stronę.

NewsletterTP-Link poważnie traktuje twoją prywatność. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.