Làm thế nào để cấu hình cơ bản các thiết lập không dây trên TP-Link Wireless Router?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-09-2012 15:32:25 PM 10932790
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của Router (mặc định là 192.168.1.1) --> Enter

Bước 2 : Nhập username và password để đăng nhập, mặc định cho là admin cho cả 2

Bước 3 : Click Wireless->Wireless Settings để mở trang thiết lập mạng không dây

 

 

Bước 4 : Cấu hình

SSID : Nhập tên mạng không dây của bạn

Region : Chọn đúng quốc gia của bạn

Channel : Chọn kênh vô tuyến không dây cho mạng wireless

Mode : chọn chế độ làm việc là 802.11b/g

Chếch vào cả 2 ô Enable Wireless Router RadioEnable SSID Broadcast

Enable Wireless Security:Nếu bạn không muốn bảo mật cho mạng không dây, thì không chếch vào ô này

Bước 5 : Click Save để lưu lại các thiết lập

Lưu ý :

1. Nếu có nhiều tín hiệu không dây ở gần đó, vui lòng thay đổi kênh cho khác với các tín hiệu khác để có sóng tốt hơn

2. Chỉ khi bộ chuyển đổi không dây hỗ trợ công nghệ Super G, các chế độ có thể được thay đổi đến 108Mbps Static (802.11g).

3. Nếu bạn muốn bảo mật mạng không dây, bạn có thể tham khảo các bài viết khác

Các bài viết liên quan

Làm thế nào để bảo mật mạng không dây bằng cách sử dụng mã hóa WEP trên TP-Link Wireless Router

Làm thế nào để bảo mật mạng không dây bằng cách sử dụng mã hóa WPA-PSK/WPA2-PSK trên TP-Link Wireless Router

Làm thế nào để kết nối với mạng không dây bằng cách sử dụng Utility / Client(WZC) trong Windows

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.