Làm sao để thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu quản trị

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-25-2012 16:56:29 PM 5494781

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ IP của wireless router (mặc định là 192.168.1.1) sau đó click Enter

Bước 2: Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu, mặc định cả hai đều là admin

Bước 3 Chọn System Tools -> Password phía trên trái để mở trang cấu hình

Bước 4: Nhập vào tên đăng nhập cũ và mới, sau đó click Save

Chú ý: Hãy ghi nhớ trên đăng nhập và mật khẩu mới, nếu bạn quên thì bạn cần phải reset router cấu hình mặc định.

 

Các bài liên quan :

Tôi phải làm gì nếu tôi quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu của wireless router

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.