Có bao nhiêu Powerline adapter trong cùng một mạng?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-22-2016 04:34:37 AM 290178
This Article Applies to: 

Do đặc tính của từng chipset và firmware nên số lượng kết nối tối đa của thiết bị trong hệ thống mạng sẽ khác nhau.

Ví dụ: Chúng ta sử dụng thiết bị TL-PA2010 (Kết nối tối đa 8 thiết bị cùng lúc) và TL-PA4010 (Kết nối tối đa 16 thiết bị cùng lúc) để kết nối với nhau. Lúc đó số lượng tối đa thiết bị có thết kết nối với nhau cùng lúc là 8, có nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vào thiết bị có số lượng kết nối tối đa thấp hơn.

Các bước tìm kiếm mã sản phẩm nhanh:

1, Nhấn tổ hợp phím “Ctrl” + “F” ;

2, Nhập mã sản phẩm vào ô tìm kiếm;

3, Nhấn phím "Enter" để thực hiện tìm kiếm.

Mã sản phẩm

Số lượng tối đa thiết bị có thể kết nối

TLPA210/ TL-PA210KIT
TL-PA250 / TL-PA250KIT

 6 thiết bị

TL-PA200Triple TL-PA210_v3
TL-PA211 / TL-PA211KIT
TL-PA251 / TL-PA251KIT
TL-PA411 / TL-PA411KIT
TL-PA2010 / TL-PA2010KIT
TL-PA2010P / TL-PA2010PKIT
TL-PA2015PKIT
TL-PA2030/ TL-PA2030KIT
TL-WPA271 / TL-WPA271KIT
TL-WPA281 / TL-WPA281KIT
TL-WPA2220 / TL-WPA2220KIT
TL-PA7020P

TL-WPA4530

TL-PA9020P

8 thiết bị

TL-PA111 TL-PA411_v2 / TL-PA411KIT_v2 
TL-PA451KIT 
TL-PA4010 / TL-PA4010KIT 
TL-PA4010P / TL-PA4010PKIT / TL-PA4010PT KIT 
TL-PA4015PKIT 
TL-PA4020P/TL-PA4020PKIT 
TL-PA4030/ TL-PA4030KIT 
TL-WPA4220 / TL-WPA4220KIT / TL-WPA4220T KIT 
TL-WPA4226T KIT 
TL-WPA4230P 
TL-PA4020/TL-PA4020 KIT

16 thiết bị

TL-PA511 / TL-PA511KIT
TL-PA551 / TL-PA551KIT
TL-PA6010 / TL-PA6010KIT
TL-PA6030/TL-PA6030 KIT

64 thiết bị

TL-PA8010P/TL-PA8010P KIT
TL-PA8030P/TL-PA8030P KIT
TL-PA8015P(FR)

TL-WPA8630/TL-WPA8630KIT

TL-WPA8730/TL-WPA8730KIT

254 thiết bị

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.