Làm thế nào thiết lập router modem của tôi cho Singtel Mio TV(TrendChip solution)

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-07-2012 17:11:55 PM 34315
This Article Applies to: 

Trước khi bắt đầu, vui lòng chú ý:

1. Cấu hình đầy đủ chức năng DHCP Port Filter,  dưới đây là danh sách hỗ trợ DHCP Port Filter. Vui lòng downgrade/upgrade firmware để có các phiên bản sau. Bạn có thể download chúng từ www.tp-link.vn, sau đó kham khảo hướng dẫn phần mềm tải về downgrade/upgrade và thiết lập lại.

 
Model No
 
DHCP Port Filter
TD-W8151N_v1
101222
TD-W8101G_v2
100819
TD-W8101G_v3
110119
TD-W8901G_v3
100521
TD-W8901G_v6
110119
TD-W8951ND_v1
100728
TD-W8951ND_v3
101222
TD-W8961ND_v1
100722
2. Dưới đây là ví dụ TD-W8951N, danh sách PVC với các phần mềm có phiên bản khác nhau có thể thay đổi.
 
Cấu hình tổng quan

Internet Group: LAN port 1/2/3 + Wireless liên kết tới PVC3 (kết nối 0/100 PPPoA).

IPTV Group: cổng LAN 4port liên kết PVC0(kết nối 1/00 Bridge )   

 * Bạn có thể thay đổi cổng IPTV theo yêu cầu  của bạn

  Cấu hình từng bước

 Bước 1:

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ 192.168.1.1 vào thanh địa chỉ, sau đó Enter. 

   

 Bước 2:

Nhập username và password của modem. Mặc định của hai là "admin", và "admin". Nếu bạn muốn thay đổi chúng vui lòng nhập mới username và password.

         

2. Cấu hình PVCs:

Vui lòng tìm PVC 0/100 và 1/100 trong trang status.

  Chú ý: Nếu không có PVC tương ứng, bạn có thể thay đổi giá trị PVC4 8/35 0/100 hoặc 1/100

Tới phần Interface Setup-> Internet, chỉnh sửa hai PVC: PVC3: 0/100 PPPoA chế độ với "IGMP V2 "được enable, PVC0: 1/100 ở chế độ Bridge mà làcho IPTV : PVC3 (0/100) PPPoA với NAT cho Internet: Port 1 + Port 2 + Port 3 + không dây;

PVC0 (1/100) Bridge cho IPTV: Port 4

PVC3 cho Internet: 

 PVC0 cho IPTV: 

 Vào trang status kiểm tra tóm tắt PVC : 

 3.  Thiết lập LAN :

Vào "Interface Setup --> LAN, Enable Multicast IGMP v2 và IGMP Snoop. Physical port, vui lòng không chọn port 4.

Chú ý : Dịch vụ DHCP sẽ Không applied trong port 4, nếu bạn kết nối được máy tính với port 4, vui lòng kết nối lại cáp Ethernet từ port 1/port 2/ port 3.

                    

 4. Thiết lập VLAN:

VLAN1: PVC3 + LAN Port 1 + Port 2 + Port 3+Wireless LAN
VLAN2: PVC0 +Port 4
 Bước 1 : Activate VLAN Function;

 Bước 2 : Chọn "Assign VLAN for each Interface" 

 
Bước 3:
" Define VLAN Group" VLAN1: PVC 3 + LAN Port 1 +Port 2 +Port 3+ Wireless LAN for Internet

VLAN2: PVC0 + Port 4 for IPTV
Kiểm tra hoàn tất danh sách VLAN Group:
 
 
5. Vào Maintenace--> SysRestart khởi động lại router.

 6. Thiết lập Backup modem:

Nếu dịch IPTV hoạt động bình thường, bạn có thể export các thiết lập như một 1 backup.

 Vào Maintenance-->Firmware và chọn ROMFILE SAVE. Sau đó lưu file ROM-0 trong thư mục như 1 cấu hình backup. 

 Nếu bạn thỉnh thoảng thay đổi thiết lập modem hoặc cần  khôi phục thiết lập Mio TV, bạn cần vào Maintenance--> Firmware và mở file ROM-0 sau đó chọn UPGRADE. 

 

  Kiểm tra kết nối Internet và MioTV.

 

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.