Các bộ chuyển đổi mạng qua đường dây điện TP-Link có tương thích với nhau không?

Hỏi và đáp về giải thích tính năng hoặc các thông số kỹ thuật
Updated 06-20-2021 13:51:14 PM 30959
This Article Applies to: 

Bộ chuyển đổi mạng qua đường dây điện TP-LINK AV500, AV600, AV1000, v.v. áp dụng Tiêu chuẩn HomePlug AV2, vì vậy chúng tương thích với nhau. Tuy nhiên, tốc độ đường dây điện sẽ giảm xuống mức thấp nhất khi sử dụng các bộ chuyển đổi AV cùng nhau .

Để đảm bảo hiệu suất tốt, chúng tôi khuyến nghị bạn nên mua cùng một loạt bộ chuyển đổi mạng qua đường dây điện. Ví dụ: nếu bạn đã có một bộ 8 series như KIT TL-WPA8631P và cần mua thêm một bộ, thì tốt hơn hết bạn nên chọn 8 series.

Đối với các bộ chuyển đổi mạng của các thương hiệu khác, nếu chúng áp dụng cùng một tiêu chuẩn, thì chúng cũng phải tương thích với bộ chuyển đổi mạng TP-LINK về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, các sản phẩm của các thương hiệu khác nhau sẽ có các cách ghép nối và cấu hình khác nhau hoặc các thương hiệu khác có thể có bất kỳ giới hạn nào, việc sử dụng các bộ chuyển đổi từ cùng một thương hiệu có thể dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi khuyến nghị bạn không nên sử dụng các nhãn hiệu khác nhau cùng nhau.

Lưu ý: Đối với các sản phẩm bộ chuyển đổi mạng Deco (ví dụ: Deco P7 & P9), chúng cũng áp dụng tiêu chuẩn HomePlug AV2. Tuy nhiên, chức năng đường dây điện chỉ hoạt động cho các sản phẩm Deco và có hiệu lực sau khi các đơn vị Deco PLC tạo thành một mạng mesh với nhau. Do đó, chúng không tương thích với các bộ chuyển đổi hoặc bộ chuyển đổi mạng qua đường dây điện TP-Link của các thương hiệu khác.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.