Làm sao để xuất ra file cấu hình của ADSL Modem Router

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-09-2012 10:23:48 AM 122685
This Article Applies to: 

Bước 1: Đăng nhập vào http://192.168.1.1 , mặc định username và mật khẩu đều là "admin"

 

Dành cho Trendchip Solution

Bước 2: Bạn vào trang "Maintenance - Firmware" và click vào nút ROMFILE SAVE, sau đó lưu lại file ROM-0 và gởi nó cho đội hỗ trợ kỹ thuật của TP-Link

 

Dành cho Broadcom solution

Bước 2: Vào trang Management -> Settings -> Backup, click vào nút Backup Settings sau đó lưu file lại

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.