Cách lắp thẻ SD cho camera Tapo của tôi

Hướng dẫn cấu hình
Updated 06-20-2021 14:03:42 PM 36044
This Article Applies to: 

Khi lắp thẻ SD, hãy đảm bảo thẻ SD nằm đúng hướng. KHÔNG chèn vào một góc hoặc sử dụng lực.

 

Loại 1: Đối với Camera An Ninh

1. Tìm khe cắm thẻ nhớ SD trên mặt bên.

2. Giữ thẻ theo đúng hướng, cẩn thận lắp thẻ SD vào khe cắm. Đẩy thẻ SD vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

 

Loại 2: Đối với Camera An Ninh Quay & Quét

1. Nghiêng ống kính camera lên, sau đó bạn sẽ tìm thấy khe cắm thẻ SD.

2. Giữ thẻ theo đúng hướng, cẩn thận lắp thẻ SD vào khe cắm. Đẩy thẻ SD vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

   

Loại 3: Đối với Camera an ninh ngoài trời

1. Nới lỏng các vít trên mặt sau, tháo nắp và bạn sẽ tìm thấy khe cắm thẻ SD.

2. Giữ thẻ theo đúng hướng, cẩn thận lắp thẻ SD vào khe cắm. Đẩy thẻ SD vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.