Thông báo: Dịch vụ IFTTT sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 năm 2020

Hướng dẫn cấu hình
Updated 12-16-2021 04:48:27 AM 83109
This Article Applies to: 

Kính gửi Người dùng TP-Link,

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng các dịch vụ IFTTT sẽ không còn khả dụng cho các sản phẩm Router và Deco của chúng tôi, thông báo này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 2020. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này có thể gây ra cho bạn.

Đối với các sản phẩm ngừng tính năng IFTTT, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Cảnh báo kết nối mới của chúng tôi, có các tính năng IFTTT được sử dụng nhiều nhất và cũng dễ sử dụng.

Cách tìm cảnh báo kết nối

  1. Mở ứng dụng Tether/Deco
  2. Chọn thiết bị của bạn trong “Thiết bị của tôi (My Devices)”
  3. Tìm Cảnh báo kết nối trong “Công cụ (Tools)” trong ứng dụng Tether; hoặc “MORE”> “Advanced” trong ứng dụng Deco
 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support.email@tp-link.com.

Lưu ý : Câu hỏi thường gặp này không áp dụng cho các thiết bị Kasa. Nói cách khác, các dịch vụ IFTTT vẫn khả dụng cho các thiết bị TP-Link Kasa.

Cám ơn vì sự bạn luôn ủng hộ chúng tôi,
Nhóm TP-Link

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.