Cách để tìm phiên bản firmware của Deco?

Hỗ trợ thêm
Updated 05-19-2022 08:51:17 AM 110108
This Article Applies to: 

Bạn có thể cần biết về phiên bản firmware hiện tại của Deco vì một vài lý do, như kiểm tra nếu firmware hết hạn. Đây là hai cách để tìm phiên bản firmware của Deco.

Phương pháp 1: Tìm firmware trên ứng dụng Deco, áp dụng cho tất cả model Deco.

Khởi chạy ứng dụng Deco, nhấp More Update Deco, và sau đó bạn sẽ thấy phiên bản firmware hiện tại của Deco.

 

Phương pháp 2: Kiểm tra phiên bản firmware qua giao diện web,  áp dụng cho các model Deco có trang quản lý.

Tham khảo liên kết để đăng nhập vào trang web quản lý của Deco, sau đó nhấp vào Advanced System Firmware Update, bạn sẽ thấy phiên bản firmware của Deco dưới danh sách Cập nhật Online.

Lưu ý: hiện tại, một số model Deco không hỗ trợ trên trang web quản lý, nhưng đừng lo lắng, chúng sẽ hỗ trợ trên trang web thông qua cập nhật firmware trong tương lai.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.