Làm cách nào để thay đổi tài khoản camera trong ứng dụng Tapo

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-11-2021 08:11:00 AM 119948
This Article Applies to: 

Tài khoản camera được sử dụng để đăng nhập camera trên các cổng khác, như trên phần mềm giám sát camera của bên thứ ba hoặc NAS. Nếu bạn chưa có tài khoản camera, hãy tạo một tài khoản trước.

 

1. Trên trang chủ, nhấp vào thẻ model camera của bạn hoặc nhấp Xem Trước Camera > Quản Lý để vào trang Xem Trực Tiếp.

 

2. Trên trang Xem Trực Tiếp, nhấp vào biểu tượng bánh răng để vào trang Cài Đặt Camera.

 

3. Nhấp Cài Đặt Nâng Cao và chọn Tài Khoản Camera.

 

 

4.Tạo tài khoản camera hoặc thay đổi tài khoản.

Nếu bạn chưa tạo tài khoản camera, nhập tên người dùng và mật mã để tạo tài khoản.

Nếu bạn đã có tài khoản, nhập mật mã bạn đã đặt để xác nhận tài khoản, và sau đó đặt tên người dùng và mật mã mới cho camera của bạn.

 

 

 

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.