Cách đặt lại (reset) bóng đèn thông minh Tapo

Nếu có điều gì sai
Updated 12-30-2021 15:37:42 PM 134018
This Article Applies to: 

Có 2 cách để đặt lại (reset) bóng đèn Tapo: soft reset không xóa cài đặt hiện tại và factory reset xóa tất cả cài đặt tùy chỉnh của bạn và khôi phục chúng về mặc định ban đầu.

 

· Soft reset (mà không làm mất cài đặt cấu hình)

1. Chuyển công tắc điều khiển bóng đèn thông minh sang vị trí  bật trước.

2. Bật và tắt 3 lần, dừng lại khoảng 1 giây giữa mỗi lần bật tắt.

3. Bóng đèn thông minh sẽ nhấp nháy 3 lần.

 

· Factory reset (quay về cài đặt mặc định gốc)

1. Chuyển công tắc điều khiển bóng đèn thông minh sang vị trí  bật trước.

2. Bật và tắt 3 lần, dừng lại khoảng 1 giây giữa mỗi lần bật tắt.

3. Bóng đèn thông minh sẽ nhấp nháy 3 lần.

 

Get Để biết thêm thông tin chi tiết về mỗi tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập vào Trung tâm tải xuống để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.