Cách thay đổi tên của máy khách trên ứng dụng Deco?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 05-19-2022 08:16:29 AM 75339
This Article Applies to: 

Để tìm kiếm máy khách nhanh hơn và tiện hơn, bạn có thể tham khảo các bước bên dưới để đặt tên cho máy khách của bạn.

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng Deco, nhấp vào Network Devices. Trong trang này, bạn có thể xem tất cả thiết bị hiện tại và gần đây kết nối với mạng Deco của bạn.

Bước 2. Nhấp vào máy khách mà bạn muốn thay đổi tên.

Bước 3. Nhấp vào tên của máy khách, và sau đó bạn có thể thay đổi tên của nó

Nhấp vào Save để lưu cài đặt sau khi bạn đã thay đổi tên.

 

Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với  Bộ phận hỗ trợ TP-Link.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.