Làm thế nào để thay đổi tên thiết bị của Deco?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 03-21-2022 08:33:56 AM 108361
This Article Applies to: 

Khi thay đổi Deco từ phòng này sang phòng khác, bạn có thể muốn đổi tên của Deco. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tên Deco.

Ở đây chúng tôi lấy Deco M5 làm ví dụ.

Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng Deco, vào trang TỔNG QUAN và nhấp vào biểu tượng Internet.

Bước 2. Nhấp vào thiết bị Deco mà bạn muốn đổi tên.

Bước 3. Nhấp vào biểu tượng “>”.

Bước 4. Chọn tên từ danh sách hoặc chọn Tùy chỉnh, sau đó đặt tên cho Deco theo cách thủ công.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.